Rok szkolny 2007/2008

FERIE ZIMOWE
Najbliższe dwa tygodnie odpoczywamy. W szkole organizowane jest zimowisko dla chętnych uczniów. Gdyby jeszcze zimowa aura była dla uczniów łaskawa...
PÓŁZIMOWISKO W CZASIE FERII
W dniach 21 stycznia do 1 lutego 2008 w SP 2 zorganizowano półzimowisko dla chętnych uczniów naszej szkoły. W pierwszym tygodniu na zajęcia uczęszczało 40 uczniów, a w drugim - 20 uczniów. Zajęcia odbywały się w godzinach 9-13. Podczas zimowisko zorganizowano uczniom zajęcia plastyczne, językowe, taneczne, sprotowe. Uczniowie mogli zapoznać się z kulturą i tradycją naszego regionu, korzystali z zajęć na basenie, wyjeżdżali do kina do Białegostoku.
Codziennie wszystkie dzieci korzystały z drugiego śniadania oraz pełnego obiadu. Półzimowisko zostało zorganizowane z wpłat rodziców, współfinansowania Urzędu Miejskiego i darowizn lokalnych sponsorów. Finansowo wsparli nas: p. Sławomir Mocarski, p. Wiesław Godlewski, p. Jan Cybulski, p. Ryszard Sokołowski, p. Anna i Zdzisław Purta oraz PPH Revmod i Rzeźnia Braci Szypcio.
FORUM AKTYWNYCH SZKÓŁ
1 lutego w Łapach trzy osoby reprezentowały naszą szkołę w Forum Aktywnych Szkół: pani Anna Porębska (koordynator projektu), p. Elżbieta Kuklo-Bogdan i p. Alicja Kamińska. W Forum wzięło udział 60 szkół realizujących projekty unijne. Na Forum został zaprezentowany dorobek projektu "Jestem - poznaję - tworzę". Projekt realizowaliśmy od 1 czerwca 2007 do 15 stycznia 2008. Nie mogliśmy zaprezentować wszystkich działań, ale nasze stanowisko budziło spore zainteresowanie. Bardzo podobały się wszystkim kukiełki z teatrzyku supełkowego, kronika, albumy kółka regionalnego i prace plastyczne (szczególnie linoryty).
Pani Anna Porębska otrzymała wyróżnienie za sprawne i efektywne kierowanie projektem. Szkoła uzyskała certyfikat realizacji projektów unijnych.
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ "DWÓJKI"
7 lutego 2008 w Mońkach zostało powołane Stowarzyszenie Przyjaciół "Dwójki". Stowarzyszenie ma na celu przede wszystkim działalność charytatywną na rzecz uczniów SP 2 oraz pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych dla lepszego rozwoju naszej placówki. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba, której bliskie są cele Stowarzyszenia.
WYSTAWA PRAC UCZNIÓW SP2 i GIMNAZJUM W MOŃKACH
8 lutego 2008 w Monieckim Ośrodku Kultury odbył się wernisaż prac plastycznych uczniów naszej szkoły i Gimnazjum w Mońkach. Na wystawie prezentowany jest dorobek z działalności plastycznych kół zainteresowań organizowanych w ramach projektu "Aktywna Szkoła". Wystawa będzie czynna w godzinach pracy Monieckiego Ośrodka Kultury do dnia 22 lutego 2008.
WYWIADÓWKI
11 i 12 lutego odbyły się wywiadówki śródroczne. Rodzice uczniów z klas I-III spotykali się indywidualnie z wychowawcami, natomiast rodzice uczniów klas IV-VI mieli ogólne spotkanie na sali gimnastycznej, a później spotkanie z wychowawcami. Podczas wywiadówki rodzice najlepszych uczniów z klas IV-VI otrzymali listy gratulacyjne. Pan dyrektor D. Jaworowski przedstawił rodzicom sprawozdanie z działalności naszej szkoły, poinformował o głównych zadaniach w bieżącym roku szkolnym oraz przedstawił możliwość udziału rodziców w nowopowołanym Stowarzyszeniu Przyjaciół "Dwójki".
Spotkanie było też okazją do zaprezentowania działaności Rady Rodziców.
Rodzice mieli okazję obejrzeć przedstawienie teatrzyku "Co słychać w Bożym świecie?" i scholki "Boże nutki" prowadzonych przez siostrę Małgorzatę.
WALENTYNKI
14 lutego samorząd uczniowski "Jaś" zorganizował w szkole pocztę walentynkową.
"Teatr na wesoło" przygotował na tę okoliczność przedstawienie, w którym świetnie parodiowano popularne programy telewizyjne: "Randka w ciemno", "O, boże! Jak oni śpiewają" itp. Rewelacyjna była prezenterka szkolnej TV - Dagmara Studniarek. Uczniów do występów przygotowywała p. Elżbieta Smółko
KONKURS NA PLANSZE WJAZDOWE DO MONIEK ROZSTRZYGNIĘTY
28 lutego (czwartek) w sali widowiskowej MOK odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Moniek na projekt plansz wjazdowo-wyjazdowych do Moniek.
W konkursie plastycznym w etapie szkolnym wzięło udział prawie 200 uczniów klas III - V. Do Domu Kultury 22 lutego 2008 przekazano prawie 100 różnorodnych prac uczniów. Uczniowie klas trzecich swoje projekty wykonali przy użyciu technik komputerowych.
NAGRODY otrzymali: Marcin Mazur IIIa, Piotr Skorochodzki IIIa, Magdalena Dzierżanowska IVa, Zuzanna Puchalska Va
WYRÓŻNIENIA otrzymali: Paweł Wojtach Vb, Klaudia Oszczapińska IVa, Marta Kasabuła Vc, Anita Jarocka IVa, Magdalena JAnkowska Vc, JAkub Dyszkiewicz IIIa, Dawid Tyborowski IIIa, Wiktoria Czajkowska IIIb, Dominika Porzecka IIIb. GRATULUJEMY!!!
WARSZTATY WYKONYWANIA PISANEK
29 lutego (piątek) w sali plastycznej odbyły się kolejne już warsztaty wykonywania pisanek. Tradycją szkoły stały się warsztaty pisankarskie, w których mogą uczestniczyć chętni nauczyciele i uczniowie. Warsztaty prowadzi pani Elżbieta Kuklo-Bogdan. Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób wykonywać ozdoby na jajakach tradycyjną metodą szpilkową. Powstałe na warsztatach pisanki wezmą udział w konkursie "Zdobnictwo obrzędowe cyklu wiosennego i świąt wielkanocnych".
PISANKI, KRASZANKI, PALMY...
Tylko do 5 marca (środa) można dostarczyć prace na konkurs "Zdobnictwo Obrzędowe Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych". Na konkurs można wykonać zestaw pisanek - minimum 3 sztuki, palmę, kwiaty, pająki i inne elementy zdobnictwa domów. Wszystkie prace muszą być zgodne z ludową tradycją Podlasia.
Podpisane prace należy dostarczyć do dnia 5 marca do Monieckiego Ośrodka Kultury lub do SP 2 do pani A. Porębskiej.
Rozstrzygnięcie konkursu na zdobnictwo obrzędowe już 16 marca w Niedzielę Palmową w sali widowiskowej MOK.
REKOLEKCJIE WIELKOPOSTNE
Rekolekcje wielkopostne dla uczniów naszej szkoły odbędą się w dniach 11 i 12 marca 2008. Szczegółowy plan rekolekcji dostępny na szkolnych tablicach ogłoszeń.
TURNIEJ SIATKARSKI W MILICZU
W barwach LKS Promień Mońki
W dniach 6-8.03.2008r nasze młode siatkarki uczestniczyły w X Ogólnopolskm Turnieju Minisiatkówki w Miliczu k/Wrocławia. W turnieju "dwójek" wzięło udział 45 zespołów z różnych regionów Polski (np. Wieliczka, Bydgoszcz, Wrocław, Połczyn Zdrój, Stęszew, Czeszewo, Białystok). W końcowej klasyfikacji nasze zawodniczki zajęły II, VI, X i XII miejsce. Naszą szkołę reprezentowały: II m.- Magdalena Dzierżanowska, która została najlepszą zawodniczką turnieju, Weronika Wojtach, Magdalena Rafało - otrzymała nagrodę za najmłodszą uczestniczkę turnieju, Kinga Zabielska, Anita Jarocka, Sylwia Andraka i Marta Magnuszewska, która zajęła VIm. w grze "trójkami". Gratulacje naszym siatkarkom SP2 za bardzo dobrą grę.
Apel z okazji Dnia Kobiet
Dnia 7 marca 2008 w budynku przy ulicy Konopnickiej odbył się apel z okazji Dnia Kobiet. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy II b pod kierunkiem pani Bożeny Żak. Były wiersze oraz piosenki o kobietach i dla kobiet.
Wszystkie panie pracujące w szkole otrzymały z tej okazji ozdobne telegramy wykonane przez chłopców z klasy II b.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET
10 marca w "dużej" szkole świętowano Międzynarodowy Dzień Kobiet. Apel z tej okazji przygotoali uczniowie klasy Va pracujący pod kierunkiem pana Stanisława Filewicza. Oprawę muzyczną zapewniła pani Agnieszka Januszewska.
Po apelu Samorząd Uczniwski zorganizował imprezę "Wybory MISS SZKOŁY". Kandydatki zostały poddane wielu karkołomnym próbom. Zwycięsko ze wszystkich prób wyszła Karolina Miękisz z klasy VIb.
ZDOBNICTWO OBRZĘDOWE CYKLU WIOSENNEGO I ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
16 marca w Monieckim Ośrodku Kultury już po raz XIII. rozdano nagrody i wyróżnienia w wojewódzkim konkursie na najpiękniejsze ozdoby wielkanocne.
W konkursie licznie uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, którzy otrzymali szereg nagród i wyróżnień za wykonane palmy, kwiaty i pisanki. W kategorii PISANKI nagrody otrzymali: Marta Karwowska Va, Anita Januszkiewicz Vb, Szymon Perzanowski Vb, Katarzyna Pieńczykowska IVc. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Karolina Miękisz VIb, Karolina Joświg Va, Kamila Magnuszewska VIc, Joanna Wojtach Vb, Izabela Szypcio Vb, Dominika Wasilewska Va, Agnieszka Korzińska Vb, Karolina Sak Vb, Marcelina Chojnowska VIc.
W kategorii PALMY nagrody otrzymali: uczniowie klas IV-VI i uczniowie klas I-III ze świetlicy SP 2, Wioletta Łosiewicz i Patrycja Omielan Vb, Weronika Wojtach IVa, a wyróżnienia otrzymały Joanna Wojtach i Izabela Szypcio z klasy Vb.
W kategorii KWIATY nagrody otrzymali uczniowie klas IV-VI i uczniowie klas I-III ze świetlicy SP 2.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
KONKURS PLASTYCZNY "Żaba, piernik i Kopernik"
Do 11 kwietnia 2008 można składać prace plastyczne na konkurs pod hasłem "Żaba, piernik i Kopernik". Konkurs związany jest z 750 rocznicą nadania Toruniowi praw miejskich. W pracy należy nawiązać do historii miasta, jego legend i sławnych postaci związanych z Toruniem. Technika i format prac dowolne (preferowane są techniki malarskie).
Podpisane prace (imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła) należy dostarczyć do dnia 11 kwietnia 2008 do pani A. Porębskiej.
KANGUR MATEMATYCZNY
27 marca w czwartek w godzinach 8.00-9.50 w budynku szkoły przy ulicy Tysiaclecia 17 został przeprowadzony konkurs "Kangur matematyczny". Już po raz drugi odbył się konkurs "Kangurek" organizowany specjalnie dla ucznioów klas drugich.
Wszyscy uczniowie klas IV-VI i klasa Id (informatyka) rozpoczynają tego dnia zajęcia od trzeciej godziny lekcyjnej. Uczniowie klas I-III mają zajęcia według planu.
ŻYWA LEKCJA HISTORII
Już po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole grupę teatralną "Rycerze z Gniewu". Tym razem podczas żywej lekcji historii mogliśmy zapoznać się z życiem i obyczajami w starożytnym Rzymie. Wszyscy bawili się wyśmienicie.
WIOSNA NA ŚWIECIE
2 kwietnia 2008 uczniowie z klasy II c i III c pod czujnym okiem p. Bożeny Roszkowskiej i p. Krystyny Kolendo wystawili scenkę teatralną pt. "Wiosna na świecie". Dzieci z klas I-III obejrzały ją z zapartym tchem. Zainteresowanie wzbudziła zarówno gra aktorów, jak też stroje i dekoracje.
Rocznica Śmierci JANA PAWŁA II
2 kwietnia minęła trzecia rocznica śmierci Jana Pawła II. Ucziowie klasy Vc przygotowali wspaniały montaż słowno-muzyczny poświęcony pamięci wielkiego Polaka.
ODWIEDZINY PRZEDSZKOLAKÓW
Na zaproszenie uczniów z naszej szkoły odpowiedziały przedszkolaki. W poniedziałek 7 kwietnia licznie przybyły do naszej szkoły przedszkolaki z najstarszych grup - tzw. "zerówek". Przyszli uczniowie mieli okazję spotkać się z uczniami klas I-III, obejrzeli przedstawienie o wiośnie, zwiedzili budynek przy ulicy M. Konopnickiej. Wszyscy zaproszeni goście, na pamiątkę pobytu w szkole, otrzymali wykonane przez uczniów uczęszczających do świetlicy zakładki do książek.
SPRAWDZIAN KOMPETENCJI
8 kwietnia we wszystkich szkołach w Polsce uczniowie klas szóstych pisali swój pierwszy poważny egzamin - sprawdzian kompetencji. Wyniki sprawdzianu poznamy pod koniec maja.
"WOLNE DNI"
Dni: 1, 2, 3 i 4 maja są dniami wolnymi. Uczniowie przychodzą do szkoły 5 maja w poniedziałek. Życzymy miłego wypoczynku.
KONKURS "STRACHY W TRADYCJI POLSKIEJ"
Do 9 maja (piątek) można dostarczyć strachy do Monieckiego Ośrodka Kultury. W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub grupowo. Kukłę stracha na wróble należy wykonać z ogólnie dostępnych i tradycyjnych materiałów. Szczegóły konkursu dostępne u p. A. Porębskiej.
W konkursie mogą wziąć udział całe rodziny. Zapraszamy.
KONKURS "Białystok wczoraj - dziś - jutro"
Do 14 maja (środa) można wykonać pracę na konkurs plastyczny, którego tematem jest historia, teraźniejszość i przyszłość Białegostoku. W tym roku konkurs odbywa się pod hasłem "Białystok - miastem międzynarodowego języka esperante". Format prac nie mniejszy niż A3, technika dowolna. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: organizatora konkursu. Szczegóły konkursu dostępne u p. A. Porębskiej.
SUPER LAUREAT KONKURSU "KANGUR"
Marek Ciborowski z klasy IVb został super laureatem konkursu Kangur matematyczny i w nagrodę pojedzie pod koniec czerwca na wycieczkę do Sztokholmu - stolicy Szwecji. GRATULUJEMY!
WYCIECZKA PO SUWALSZCZYŹNIE KLAS TRZECICH
W dniu 6 maja uczniowie klas trzecich odbyli wycieczkę po Suwalszczyźnie. W wycieczce wzięło udział 55 osób wraz z wychowawcami, siostrą katechetką oraz księdzem Kamilem z parafii św. Brata Alberta.
Celem wycieczki było:
 • wskazanie miejsc szczególnego Kultu Maryjnego w województwie podlaskim: Sejny, Studzieniczna
 • zapoznanie uczniów z miejscem narodzin oraz pogłębienie wiadomości o pisarce dla dzieci Marii Konopnickiej (Muzeum M. Konopnickiej w Suwałkach)
 • wskazanie na formę rekreacji i wypoczynku, jakim może być rejs statkiem (dostrzeganie piękna ziemi augustowskiej).
  Z Moniek udaliśmy się autokarem w kierunku Augustowa, do portu. Tutaj uczestnicy wycieczki wsiedli na statek "Serwy", którym płynął Ojciec Święty Jan Paweł II i odbyli rejs statkiem po Kanale Augustowskim do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej. Przed obrazem Matki Bożej została odprawiona Msza św. w intencji dzieci z racji Pierwszej Rocznicy Komunii Świętej. Mszę odprawił ks. Kamil Kochanowski.
  Ze Studzienicznej udaliśmy się do Suwałk, gdzie zwiedzaliśmy Muzeum Marii Konopnickiej. Muzeum mieści się w domu, w którym urodziła się i mieszkała pisarka do 8 roku życia. Przewodnicy muzeum zapoznali dzieci z życiorysem oraz twórczością poetki. W muzeum dzieci obejrzały także pamiątki po Marii Konopnickiej oraz obrazy, które tematycznie były związane z twórczością lub miejscami pobytu poetki w ciągu jej życia.
  Po zwiedzeniu muzeum udaliśmy się na Wigry, gdzie uczniowie zwiedzili kościół oraz pokoje, w których odpoczywał Jan Paweł II w czasie swojego pobytu na Wigrach. Następnie udaliśmy się do Sanktuarium Maryjnego pod wezwaniem Nawiedzenia św. Elżbiety w Sejnach. Dzieci zapoznały się z historią figury Matki Bożej Sejneńskiej. Figura jest wykonana z drewna i ma już 600 lat, a na ziemi sejneńskiej przebywa od 400 lat. Figura jest wykonana w taki sposób, że płaszcz Maryi otwiera się i wewnątrz jest wyrzeźbiona Trójca Święta. O historii figury opowiadała uczniom siostra zakonna ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek pracująca w tamtejszej parafi.
  W trakcie zwiedzania wszędzie wykonywaliśmy pamiątkowe zdjęcia.
  Powrót z wycieczki nastąpił o godzinie 18 - zdrowi, weseli, pełni wrażeń ze zwiedzania przybyliśmy przed budynek szkolny. To były niezapomniane chwile.
 • Laureaci Konkursu "KRAJOBRAZ POLSKI - TRADYCJE, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ"
  10 maja w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku odbyło się podsumowanie XXXI wojewódzkiej edycji konkursu "Krajobraz Polski - tradycje, teraźniejszość, przyszłość". Na konkurs wpłynęło ponad dwa tysiące prac uczniów z całego województwa podlaskiego. W różnych grupach wiekowych w sumie przyznano 64 nagrody. Nagrody i wyróżnienia otrzymali również uczniowie naszej szkoły. Patrycja Omielan klasa Vb, Małgorzata Szypcio klasa Vb i Dariusz Stankiewicz klasa Vb mieli okazję osobiście odebrać dyplomy i nagrody książkowe w MDK w Białymstoku. Wyróżnienia w tym konkursie otrzymały: Izabela Szypcio Vb, Ewelina Łosiewicz Vb, Agnieszka Buńkowska Vb, Martyna Olszyńska Vb i Dominika Słowikowska VIc. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostały zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego, który w tym roku odbędzie się w Lublinie pod koniec czerwca. GRATULUJEMY i życzymy powodzenia w etapie centralnym!
  XX FESTIWAL PIEŚNI LITURGICZNEJ - 9.05.2008
  Podsumowując całoroczną pracę schol i chórów parafialnych Akcja Katolicka w Białymstoku zorganizowała festiwal pieśni liturgicznej i piosenki religijnej. Odpowiadając na to zaproszenie uczniowie naszej szkoły z klas II-VI, którzy przez cały rok słuzyli swoim głosem nie tylko w czasie Mszy dziecięcej w Parafii św. Brata Alberta, ale także upiększali przedstawienia szkolne (jasełka, misterium wielkanocne) wzięli udział w tym konkursie.
  Konkurs odbywał się w czwartek - 9 maja w parafii św. Jadwigi w Białymstoku. Konkurs rozpoczął Prezez Zarządu Akcji Katolickiej pan Krzysztof W. Piekarewicz. W czsie konkursu uczestnicy mieli zaprezentować jedną pieśń liturgiczną i jedną piosenkę religijną. Uczniowie naszej szkoły przygotowali pieśń liturgiczną pt. "Przystąpię do ołtarza" oraz piosenkę religijną "Dlaczego kocham Cię, Maryjo".
  Uczniów do konkursu przygotowywała siostra Małgorzata.
  PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
  12 maja w parafii św. Brata Alberta odbyła się uroczysta msza święta podczas której wszyscy uczniowie klas drugich po raz pierwszy uczestniczyli w pełnej eucharystii.
  WYWIADÓWKI
  W dniach 13-14 maja odbyły się w szkole wywiadówki. Część rodziców o spotkaniach z wychowawcami dowiedziała się przypadkiem, ponieważ niektórzy uczniowie nie poinformowali rodziców o zebraniach. To już ostatnie planowane spotkanie wychowawców z rodzicami w tym roku szkolnym.
  Uczniowie! Za miesiąc koniec roku szkolnego - najwyższy czas zabrać się do nauki!
  Uczniom klas piątych przypominamy, że oceny z przedmiotów: muzyka, plastyka i technika są ocenami końcowymi - w klasie szóstej nie będzie już tych przedmiotów.
  KONKURS PLASTYCZNY
  Parafia w Krypnie ogłosiła konkurs plastyczny na najpiękniejszą laurkę z okazji Dnia Matki. Konkurs nawiązuje do tematyki sakralnej (kult Matki Boskiej Krypniańskiej). Prace plastyczne w dowolnej formie (np. tradycyjna laurka, plakat, ołtarzyk, kapliczka itp.), wykonane dowolną techniką i dokładnie podpisane należy dostarczyć do dnia 21 maja 2008 - środa- do Monieckiego Ośrodka Kultury (tylko do godziny 16.00).
  Więcej o cudownym obrazie i sanktuarium w Krypnie na stronie internetowego czasopisma "Czas Miłosierdzia"
  DNI WOLNE
  22 maja (czwartek) jest BOŻE CIAŁO - dzień wolny od zajęć szkolnych. 23 maja (piątek)- też dzień wolny od nauki. ZNOWU MAMY CZTERY DNI WOLNEGO!
  DZIEŃ ZIEMI
  22 kwietnia odbył się apel z okazji "Dnia Ziemi". Montaż słowno - muzyczny przygotowała klasa III b pod kierunkiem pani B. Sionkowskiej.
  WIZYTA W STRAŻY
  Po omówieniu lektury "Jak Wojtek został strażakiem" pierwszaki wybrały się na wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach. Atrakcji było co niemiara. Dzieci mierzyły ubrania strażaków, gasiły "pożar" i podziwiały samochody strażackie.
  DZIEŃ MATKI
  Z okazji Dnia Matki uczniowie z "małej dwójki" zaprosili swoje mamy do szkoły. Mamusie obejrzały przedstawienie, otrzymały laurki i kwiaty oraz spróbowały słodkiego poczęstunku przygotowanego przez swoje pociechy.
  STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ "DWÓJKI"
  28 maja Stowarzyszenie Przyjaciół "Dwójki" zostało wpisane na listę Krajowego Rejestru Sądowego - tzn. zyskało osobowość prawną. Stowarzyszenie ma na celu promocję i rozwój naszej szkoły. Prezesem Stowarzyszenia jest pan D. Jaworowski.
  DZIEŃ DZIECKA
  30 maja w czasie obchodów Dnia Dziecka dzień przywitał nas piękną pogodą. Obchody tego wielkiego święta tradycyjnie już przebiegału dwuetapowo. W "małej dwójce" świętowanie rozpoczęliśmy od obejrzenia przedstawienia "Czerwony kapturek" przygotowanego przez uczniów klasy VI pod kierunkiem p. E. Smółko. Potem wszyscy udaliśmy się na plac szkolny, aby rozpalić ognisko i wspólnie się bawić.
  Magdalena Rafało Mistrzynią Województwa Podlaskiego w Minisiatkówce "SINGLE" KLAS III
  Dnia 5 czerwca 2008 r w Białymstoku odbyły się Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w minisiatkówce "singli" klas III. W zawodach wzięło udział 25 zawodniczek z Białegostoku, Sejn i Moniek. Promień Mońki reprezentowały nasze uczennice z klasy IIIa: Magdalena Rafało, Julita Szczepańska i Ania Sadkowska.
  Do ścisłego finału awansowały Magda Rafało i Julita Szczepańska (miejsce IV-VIII). Magdalena Rafało po rozegraniu 10 meczy - wszystkie wygrane - zajęła I miejsce i została MISTRZYNIĄ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w minisiatkówce "single" klas III.
  Magdalena zasługuje na duże brawa. Jest to ogromny sukces, gdyż grała z zawodniczkami i rok starszymi od siebie!
  "Czerwony Kapturek szuka księcia"
  12 czerwca klasa IIIa zaprezentowała uczniom klas IV-VI zabawne przedstawienie pod nazwą "Czerwony Kapturek szuka księcia" - przygotowane pod kierunkiem wychowawczyni p. Barbary Adamczyk, przy współpracy z p. Barbarą Kuprel z Biblioteki Publicznej w Mońkach.
  Przedstawienie było okazją do przypomnienia uczniom "sieciakowych zasad" bezpiecznego korzystania z internetu, których uczyli się w szkole oraz w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży BP w Mońkach.
  DZIEŃ ANGIELSKI W SZKOLE
  Nauczyciele języka angielskiego i uczniowie należący do koła językowego przygotowali ciekawą imprezę, podczas której wszyscy uczniowie mieli okazję doskonalić swoje umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego.
  Wycieczka do Wioski indiańskiej
  18 czerwca uczniowie klasy Vb i IVb uczestniczyli w wycieczce do Wioski indiańskiej. Zabawa była wyśmienita.
  Wycieczka do Trójmiasta i Malborka
  W dniach 12-14 czerwca uczniowie SP 2 uczestniczyli w wycieczce do Trójmiasta i Malborka. W wycieczce wzięło udział 41 uczniów, opiekunami byli: s. Małgorzata Raczkowska, p. Alicja Kamińska i p. Urszula Woźniewska. Relację z wycieczki przygotowała s. Małgorzata: Pierwszym miejscem zwiedzania było Westerplatte, gdzie dowiedzieliśmy się o pierwszym miejscu obrony polskich żołnieży w czasie drugiej wojny światowej. Po zwiedzeniu tego historycznego miejsca udaliśmy się do Gdańska, gdzie zwiedziliśmy Kościół Mariacki oraz odwiedziliśmy Neptuna trzymającego straż nad fontanną. Ucznioiwe mieli okazję zobaczyć "Panienkę z Okienka" i wysłuchać legendy o niej. Nocleg mieliśmy w ośrodku wypoczynkowym ALMA. W drugim dniu wycieczki udaliśmy się do Oliwy, gdzie wysłuchaliśmy koncertu organowego i zwiedziliśmy Park Oliwski oraz podziwialiśmy różne odmiany roślin w ogrodzie botanicznym. Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wygląda prawdziwy bananowiec. Potem udaliśmy się do Gdyni, gdzie zapoznaliśmy się z historią statków "Dar Pomorza" i "Błyskawica". Rejs statkiem po porcie był wyjątkowym przeżyciem. Kolejnym punktem naszego zwiedzania było oceanarium. W Sopocie zwiedzaliśmy słynne molo.
  Dzień trzeci naszej wycieczki to zwiedzanie zamku krzyżackiego w Malborku. Podziwialiśmy ogromną budowlę, a w szczególności salę rycerską, skarbiec, sypialnie i refektarz - miejsce spożywania posiłków zakonników.
  Pełni wrażeń, zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy do Moniek.

  Pożegnanie absolwentów
  19 czerwca pożegnaliśmy uczniów klas szóstych.
  WITAJCIE WAKACJE
  Świadectwa i nagrody rozdane! Wakacje czas zacząć!
  Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy WSPANIAŁYCH BEZPIECZNYCH WAKACJI!
  [ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )