KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

 

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

04 września 2017 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

3.

Ferie zimowe

22 stycznia – 04 lutego 2018 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

6.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46,poz. 432 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach

ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

w roku szkolnym 2017/2018 tj.

 

 

02 listopada 2017 r. (czwartek)

 

03 listopada 2017 r. (piątek)

 

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)

 

02 maja 2018 r. (środa)

 

04 maja 2018 r. (piątek)

 

01 czerwca 2018 r. ( piątek)

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )