images.jpgSzkolne Koło PCK


Opiekun SK PCK mgr Elżbieta Skibicka


Działalność w środowisku dziecięco - młodzieżowym jest jednym z zadań statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Najstarszą a zarazem największą część struktury w Ruchu Młodzieżowym PCK stanowią szkolne koła. Istnieją one od 1921 roku i działają do dnia dzisiejszego. Skupiają one dzieci i młodzież w wieku od 10 do 19 lat. Zakładane są  począwszy od klasy IV szkół podstawowych, a następnie w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Rozwijają  działalność dzieci i młodzieży, uwzględniając przy tym realizację wszystkich zadań statutowych PCK, często też stanowią pierwszy kontakt dla najmłodszych ze Stowarzyszeniem. Niejednokrotnie od ich aktywności, pomysłowości, dostosowania propozycji działalności do potrzeb otoczenia zależy, czy napływające co roku do szkół tysiące uczniów przystąpią do PCK lub zostaną jego sympatykami na długie lata.  

Cele i zadania szkolnego koła PCK


Celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Cel ten jest realizowany przez następujące zadania:

  • pomoc potrzebującym uczniom
  • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukacje dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej
  • opieka nad Klubami Wiewiórka kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie
  • stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności  i samorealizacji  dzieci i młodzieży
  • przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK

 

Elementy działalności opiekuńczej, podstawy pierwszej pomocy i oświaty zdrowotnej, jak i wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka, które realizują szkolne koła, pozwalają na przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienia, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.


clip_image002_1.gif

Sprawozdanie działalności koła PCK za I semestr roku szkolnego 2009/10
Szkolne Koło PCK w roku szkolnym 2009/2010 liczy 30 członków z klas IV-VI. Działało w I semestrze wg opracowanego planu działań. Spotkania odbywały się według potrzeb.

W I semestrze zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

Konkurs promocji zdrowia, szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, witaminowy dzień - czyli zdrowe odżywianie

Organizacja akcji pod hasłem: "Podziel się śniadaniem ze swoim kolegą" w ramach Światowego Dnia Walki z Głodem.

Dzień bez papierosa - szkodliwość palenia na gazetce ściennej.

Dni Honorowego Krwiodawstwa 22-26.listopada- wykonanie gazetki.

Dzień Walki z AIDS –pogadanka.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )