Nauka języka angielskiego w klasach I-III

stronę redaguje p. J. Słowikowska

"MÓJ PIERWSZY SŁOWNIK OBRAZKOWY"

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

"MÓJ PIERWSZY SŁOWNIK OBRAZKOWY"

 

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów
  klasy I - III szkoły podstawowej
 • Organizatorem konkursu są nauczyciele języków obcych i plastyki SP nr 2 w Mońkach .
 • W konkursie biorą udział uczniowie uczący się języka angielskiego.

2. CELE KONKURSU

 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych 
 • ćwiczenie poprawnej pisowni
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych
 • rozbudzanie wyobraźni twórczej

3. PRZEBIEG KONKURSU

       Za przygotowanie do konkursu i sporządzenie kartek w poszczególnych klasach odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący.

       Komisja szkolna wybiera po 5 najciekawszych prac z danej grupy wiekowej.

       W skład komisji szkolnej wchodzą nauczyciele języków obcych oraz plastyki lub zajęć technicznych (minimum 3 osoby)

       W dniu 21.05.2015 r. w SP nr 2 będzie można obejrzeć wystawę prac

       Zdobywcy nagród oraz wyróżnień zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród w dniu 21.05.2015r.  Wręczenie nagród odbędzie się w SP nr 2 w Mońkach.

       Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac.

4. WYMAGANIA

Uczniowie przygotowują pracę w trzech zakresach :

 1. Klasa I – colours and clothes
 2. Klasa II- food and drinks, toys
 3. Klasa III- animals at the zoo, parts of the body.

Praca nie może przekraczać 20 stron.


Złożone prace powinny cechować się:

       estetyką wykonania

       bezbłędnym zapisem i poprawnością językową

       samodzielnym wykonaniem pracy

       na odwrocie pracy: imię, nazwisko, szkoła, klasa

       prace mogą zostać wykonane różnymi technikami artystycznymi

5. KRYTERIA OCENY PRZY WYBORZE NAJCIEKAWSZYCH PRAC

       estetyka wykonania

       poprawność językowa i prawidłowy zapis

       oryginalność wykonanej pracy

mgr Joanna Słowikowsa 
nauczyciel języka angielskiego   
w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach

 

ZAKRES PROGRAMOWY OLIMPUSEK Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Klasa I

 

1. Powitanie

2. Pożegnanie

3. Przedstawianie się

4. Liczby od 0 do 10

5. kolory

6. Członkowie rodziny

7. Zabawki

8. Zwierzęta domowe

9. Podstawowe przybory szkolne

10. Zwroty typu: usiądź, wstań, otwórz/zamknij książkę, powtórz

UWAGA!!!

W klasie I dopuszcza się czytanie uczniom poleceń oraz wariantów odpowiedzi.

 

Klasa II

 

Zakres programowy dla klasy I oraz następujące zagadnienia:

1. Liczby od 0 do 20

2. Części ciała człowieka

3. Ubrania

4. Opis postaci -przymiotniki

5. Dni tygodnia

6. Zwierzęta hodowlane

7. Wyposażenie domu

8. Codzienne czynności

9. Święta Bożego Narodzenia

10. Określenie położenia przedmiotów

11. Czasowniki: to be; to have/have got; can; to like; to love

12. Pytania i zdania przeczące

 

Klasa III

 

Zakres programowy dla klasy I i II oraz następujące zagadnienia:

1. Liczby od 0 do 100

2. Jedzenie

3. Sport i wypoczynek

4. Zwierzęta dzikie i egzotyczne

5. Pory roku

6. Miesiące

7. Opis czynności i sytuacji

8. Określenia czasu

9. Nazwy figur geometrycznych

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA OLIMPUSEK

 Olimpus serdecznie zaprasza uczniów edukacji wczesnoszkolnej do wzięcia udziału w olimpiadzie OLIMPUSEK z języka angielskiego. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i odbędzie się 5 stycznia 2012 r. Olimpiada stanowi cenne rozszerzenie programów nauczania, jest urozmaiceniem programu zajęć, a także stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.

 

I. Zasady ogólne

1. Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskego przeznaczona jest dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej od klasy I do III.

2. Olimpiada zostanie przeprowadzona w szkole przy ul. Konopnickiej na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.

3. Po zgłoszeniu uczestnictwa w olimpiadzie do naszej szkoły zostaną przesłane materiały konkursowe.

4. Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów.

5. Olimpiada zawiera zestaw 21 zadań konkursowych o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

6. Czas trwania olimpiady to 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne. Godzina rozpoczęcia olimpiady nie jest ustalona przez organizatora i zależy od nauczyciela.

7. Po przeprowadzeniu olimpiady wypełnione sprawdziany konkursowe przesyłane są listem poleconym do siedziby firmy Olimpus w Warszawie, gdzie zostaną sprawdzone.

8. Do dnia 28. II. 2012r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.

 

II. Nagrody

1. Każdy z uczestników olimpiady OLIMPUSEK, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania.

2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:

           Miejsce 1: Grawerowany dyplom, nagroda książkowa,

           Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,

           Miejsce 6-10: Dyplomy laureata.

Honorowane są miejsca ex aequo.

 

III. Zgłoszenie szkoły

1. Do olimpiady OLIMPUSEK z języka angielskiego szkołę należy zgłosić do 9 grudnia 2011r.

2. Uczestnik deklarujący udział w olimpiadzie wpłaca do p. Joanny Słowikowskiej wpisowe w wysokości 8 zł. Szkolny organizator olimpiady wpłaca zebrane pieniądze na konto Olimpusa.

3. Warunkiem przystąpienia szkoły do olimpiady OLIMPUSEK z języka angielskiego jest zgłoszenie minimum 8 uczestników.

 

ZAPRASZAM!!!

Konkurs na najciekawsze przebranie z okazji Halloween

28 października nasi uczniowie z klas I-III uczestniczyli w pokazie strojów na Halloween. Oto wyniki konkursu:

 

klasa Ia

I m - Wasilewska Kinga

II m - Roszko Natalia

III m - Sulima Wiktoria

Wyróżnienia: Kulikowska Izabela, Kuczyńska Paulina, Skutnik Mateusz

 

klasa Ib

I m - Waszkiewicz Daria

II m -  Zasłona Urszula

III m - Wiszowata Izabela

Wyróżnienia: Dzięgielewska Maja, Dąbrowska Oliwia, Łuszyński Cezary

 

klasa Ic

I m - Jakubiak Karina

Wyróżnienia: Oszczapiński Jakub, Oszczapiński Bartek

 

klasa IIa

I m - Dzierżanowska Urszula

II m - Balcerzak Ewelina

III m - Jarocka Urszula

Wyróżnienia: Stanisławczyk Anita, Szymczyk Jakub, Hryniewicki Hubert

 

klasa IIb

I m - Siemaszko Patrycja

II m - Szypcio Weronika

Wyróżnienie: Wiszowaty Dominik

 

klasa IIc

I m - Stankiewicz Agnieszka

II m - Zieliński Paweł

Wyróżnienia: Nikołajuk Karolina, Bielska Sandra

 

klasa IIIa

I m - Wojtczak Mateusz

II m - Omielan Elwira

Wyróżnienia: Tałałaj Joanna, Gebert Sebastian, Pisanko Julia

 

klasa IIIb

I m - Borawska Aleksandra

II m - Kruk Klaudia

III m - Minkiewicz Marta

Wyróżnienia: Bielski Mateusz, Sosnowska Magdalena, Dąbrowski Jakub

 

klasa IIIc

I m - Adamczyk Małgorzata

II m - Kuć Karolina

Wyróżnienie: Popławska Wiktoria

 

Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi wkrótce.

 

GRATULUJEMY!!!

 

 

 

HALLOWEEN 2011

 

 

UWAGA UCZNIOWIE !!!
Dnia 28 października (piątek) odbędzie się Halloween dla klas I-III. W tym dniu dzieci przebierają się za elfy, wróżki, duchy, czarownice i inne strachy. Najbardziej pomysłowe stroje zostaną nagrodzone. Zachęcamy do atrakcyjnych i oryginalnych przebrań. Miłej zabawy!!!
Drodzy Państwo!
opis dokumentutypdata

LIST DO RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I

doc26-09-2011[ Pobierz ]
29 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )