Kadra zarządzająca

Kadra zarządzająca

Dyrektor: mgr Dariusz Jaworowski

Wicedyrektor: mgr Katarzyna Oszczapińska

Kierownik świetlicy: mgr Janina Lisiewicz

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach (1974 - do chwili obecnej)

Kierownicy i Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach (1939 - 1977)

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )