Język polski - zakres wiedzy i umiejętności

Etap szkolny

Podstawa programowa kształcenia ogólnego - JĘZYK POLSKI - zakres wiadomości i umiejętności realizowany w klasie IV, V i VI.

Uczestnik rozwiązuje test zawierający pytania otwarte i zamknięte. Czas pracy - 45 minut.

Etap rejonowy
  1. Czytanie i rozumienie tekstu literackiego na poziomie dosłownym i mateforyczny.
  2. Wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji i wnioskowanie na ich podstawie.
  3. Użytkowe formy wypowiedzi.
  4. Części mowy: odmienne (i ich formy gramatyczne) oraz nieodmienne.
  5. Rodzaje wypowiedzi ze względu na budowę, w tym rodzaje zdań złoożonych.
  6. Części składniowe zdania pojedynczego.
  7. Synonimy, antonimy, wyrazy pokrewne.
  8. Rozumienie środków stylistycznych: epitet, uosobienie, matefora, porównanianie, onomatopeja
  9. Rodzaje rymów ze względu na: układ, współbrzmienie i miejsce padania akcentu.
  10. Znajomość zasad ortograficznych i wyjątków od nich. Umiejątność prawidłowego zapisu wyrazów.

 

 

Wykaz literatury - etap rejonowy
Lektura podana w ,,Podstawie programowej kształcenia ogólnego ...'' - ogólna znajomość książek, ich autorów i bohaterów.
Etap wojewódzki

1. Czytanie i rozumienie tekstu literackiego i publicystycznego na poziomie dosłownym, metaforycznym i  symbolicznym.

2. Wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji i wnioskowanie na ich podstawie, argumentowanie.

3. Tworzenie własnego tekstu - formy wypowiedzi z zakresu ,,Podstawy programowej ..."

4. Części mowy: odmienne (i ich formy gramatyczne) oraz nieodmienne.

5. Rodzaje wypowiedzeń ze względu na budowę, w tym rodzaje zdań złożonych.

6. Części składniowe zdania pojedynczego, w tym rodzaje podmiotów i rodzaje orzeczeń.

7. Synonimy, antonimy, wyrazy pokrewne, związki frazeologiczne.

8. Rozpoznawanie środków stylistycznych: epitet, uosobienie, metafora, porównanie, onomatopeja.

9. Znajomość zasad ortograficznych i wyjątków od nich. Umiejętność prawidłowego zapisu wyrazów.

10. Znajomość zasad interpunkcji i umiejętność ich stosowania.

11. Mowa zależna i mowa niezależna.

Wykaz literatury- etap wojewódzki

Lektura podana w ,,Podstawie programowej kształcenia ogólnego ..." ze szczególnym uwzględnieniem tekstów podanych poniżej:

1. R. Kipling ,,Księga Dżungli"

2. A. Lindgren ,,Bracia Lwie Serce''

3. J. Twardowski ,, Zeszyt w kratkę"

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )