Koła zainteresowań oraz zajęcia wyrównawcze

Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania

Szkoła dba o wszechstronny rozwój uczniów. Uczniom szczególnie uzdolnionym, pragnącym rozwijać swoje umiejętności i zdolności proponujemy szereg zajęc dodatkowych.

Szczegółowy terminarz oraz informacja o osobach prowadzących zajęcia dostępne są w zakładce zajęcia dodatkowe.

Zajęcia wyrównawcze

W szkole prowadzone są różnego typu zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. Uczęszczają na nie uczniowie mający trudności z opanowaniem wiadomości i umiejętności.

Terminarz zajęć i informacja o osobach prowadzących dostępne są w zakładce zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )