Komunikaty

Uwaga!

 Uwaga! 

od dn. 12.02.2019 r. 

uruchomiona została nowa witryna internetowa szkoły

www.sp2monki.stronyzklasa.pl

 

Wycieczka

UWAGA RODZICE!

 

Drugiej wpłaty (w kwocie 150 zł) za wycieczkę Lublin - Kazimierz Dolny - Nałęczów - Puławy - Kozłówka należy dokonać do końca lutego 2019 r.

UWAGA!

Uwaga!

Serdecznie zapraszamy Rodziców na wywiadówkę, która odbędzie się

w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 17

dn. 13 lutego 2019 r. (środa)

o godz. 17.00.

Rada Pedagogiczna

Uwaga nauczyciele!

Posiedzenie podsumowującej Rady Pedagogicznej

 odbędzie się dn. 06.02.2019 r. (środa)

 o godz. 1600.

Zdjęcia

UWAGA RODZICE!

 

W dniach 11-12.02.2019 r. wykonywane będą zdjęcia szkolne.

Prosimy zwrócić uwagę na ubiór dziecka w dniu fotografowania.

(11.01.19 r. - budynek przy ul. Tysiąclecia, 

12.01.19 r. - budynek przy ul. Konopnickiej)

 

 

Zdjęcia wykonane na zamówienie nie podlegają zwrotowi,

prosimy o przemyślenie decyzji. 

UWAGA!

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!

 

W dniach 21.01.2019 r. - 25.01.2019 r.

( I tydzień ferii zimowych)

w godzinach 9:00 - 12:00

dyżur pełni świetlica szkolna

przy ul. Tysiąclecia 17.

 

Dzieciom zapewniamy: gry i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczno – techniczne,

wspólne czytanie książek oraz zajęcia sportowe.

Uwaga nauczyciele!

Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej

odbędzie się 

w dn. 17.01.2019 r. (czwartek)

o godz. 1600.

„Ja w Internecie”

              

 

ZAPROSZENIE

 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia składające się z 7 różnych tematów dostosowanych do potrzeb uczestników i są to:

 • Rodzic w Internecie - Przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z internetu.
 • Mój biznes w sieci - Przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, albo przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu.
 • Moje finanse i transakcje w sieci - Przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu.
 • Działam w sieciach społecznościowych - Przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram itp.)
 • Tworzę własną stronę internetową (blog) - Przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę internetową lub bloga.
 • Rolnik w sieci - Przeznaczone jest dla rolników chcących nauczyć się m.in. wypełniać przez internet wnioski o dotacje na swoją działalność lub składać deklaracje podatkowe.
 • Kultura w sieci - Przeznaczone jest dla osób, które chcą dowiedzieć się, jak i gdzie
  w internecie bezpiecznie szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń
  i innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości zgodnie z prawem.

 

Projekt pn. „Ja w Internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 jest skierowany do mieszkańców gm. Mońki, którzy mają problemy z obsługą komputera i poruszania się w internecie oraz dla osób pragnących pogłębić już posiadaną wiedzę. Jedynym kryterium przystąpienia
do projektu jest wiek. W chwili przystąpienia do projektu trzeba mieć ukończone 25 lat. W szkoleniach mogą wziąć udział praktycznie wszyscy: osoby pracujące
i niepracujące, bezrobotni, rolnicy, niepełnosprawni i osoby w wieku emerytalnym.

 

Szkolenia są bezpłatne, a termin szkolenia jest dostosowany do potrzeb grupy. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Jedna osoba może wziąć udział w kilku szkoleniach.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu Pan Mariusz Popowski tel. 85 716 25 67.

Zapisy do projektu są prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach ul. Wyzwolenia 12, tel. 85 716 25 67.

 

opis dokumentutypdata

Ankieta rekrutacyjna do projektu "Ja w internecie".

docx28-12-2018[ Pobierz ]
396 kB

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

doc28-12-2018[ Pobierz ]
416 kB
Uwaga uczniowie!

Uwaga uczniowie!

W dniach 18-20.12.2018 r. (wtorek, środa, czwartek) w godz. 800 - 1030

odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty.

W tych dniach uczniowie klas IV – VII rozpoczynają zajęcia o godz. 1045.

Stypendia socjalne

Uwaga Rodzice!

Stypendia socjalne do odebrania w sekretariacie szkoły

dn. 12.12.2018 r.  od godz. 10:00.

Stypendia

Uwaga Rodzice!

Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce 

oraz za osiągnięcia sportowe

do odebrania w sekretariacie szkoły

 dn. 03.12.2018 r.  od godz. 10:00.

Świetlicowy Kiermasz Bożonarodzeniowy

UWAGA!

UWAGA! 

Rodzice ubiegający się

 o stypendium socjalne proszeni są o zgłoszenie się po odbiór decyzji

do pedagoga szkolnego lub sekretariatu szkoły. 

Rachunki na stypendium należy składać do dn. 27.11.2018 r.

UWAGA!

Uwaga!

Dnia 09.11.2018 r. w szkole odbędą się uroczyste obchody

setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości, w których udział wezmą uczniowie klas IV – VIII.

W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych.

Obchody wg harmonogramu odbywać się będą w godz. 900 – 1430. Wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy („apelowy”).

Opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy i wyznaczeni nauczyciele.

Uwaga rodzice i dzieci

UWAGA RODZICE!!!

W dniach 22-24.05.2019 r. odbędzie się wycieczka szkolna dzieci z  klas VI - VIII.

Lublin - Kazimierz Dolny - Nałęczów - Puławy - Kozłówka.

Całkowity koszt wycieczki z wyżywieniem 470 zł.

Ilość miejsc ograniczona. Kwota zostanie rozłożona na 3 raty. Pierwszej wpłaty

w  kwocie 150 zł. należy dokonać do dnia 15.11.2018 r. Druga wpłata

(150 zł.) do końca lutego 2019 r., trzecia (170 zł.) do 12.05.2019 r.

do p. K. Jankowskiej lub p. M. Pisanko.

Rada Pedagogiczna

 

UWAGA NAUCZYCIELE!

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się

dn. 07.11.2018 r. ( środa)

o godz. 1615.

 

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!

 

31.10.2018 r ( środa) oraz 02.11.2018 r. (piątek)

są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

W tych dniach dyżur pełni świetlica szkolna przy ul. Tysiąclecia 17

w godz. 7.30 – 15.00

Egzamin ósmoklasisty

 


 

 

Uwaga uczniowie klas ósmych!

 

Dnia 29.10.2018 r. (poniedziałek) w godz. 8:00 – 10:00

odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty z angielskiego.

Wszyscy uczniowie klas ósmych zobowiązani są

do obecności na egzaminie od godz. 8:00.

 

sala nr 9 – kl. VIII a – J. Kulikowska, P. Gulewicz

sala nr 10 – kl. VIII b – J. Słowikowska, K. Jankowska

sala nr 11 – kl. VIII c – M. Pisanko, M. Palecka

 


 

 

Uwaga uczniowie!

 

W związku z próbnym egzaminem uczniów klas ósmych

w dniu 29.10.2018 r. (poniedziałek)

odwołuje się zajęcia w poszczególnych klasach:

 

1.kl. IV c – odwołana lekcja 1

2. kl. V d - odwołana lekcja 2

3. kl. V a dziewczęta - odwołana 2 lekcja

 


 

Konkurs

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI
100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

 

1.CELE KONKURSU:

-popularyzacja wiedzy o 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę,

-rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej,

-przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.

2.TEMATYKA KONKURSU:

- “100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę w oczach dzieci “-interpretacja tematu dowolna.

3.WARUNKI UCZESTNICTWA:

-udział w Konkursie dzieci :

-I kategoria klas   I

-II kategoria klas II-III

-każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedna pracę plastyczna

- technika dowolna np. kredka ,pastele, farby, wydzieranki ,wyklejanki. Praca powinna zostać wykonana z pełnym zakomponowaniem tła.

-format prac A4

4. TERMIN :

- prace należy składać w terminie do 07.11.2018 r

5. Nagrody:

-oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora,

-organizator przewiduje  przyznanie nagród rzeczowych  i dyplomów.

 

                                                                                                                                       ORGANIZATOR:

                                                                                                                                 MARTA WAŚKIEWICZ

Uwaga!

Uwaga uczniowie!

W związku z próbnym egzaminem uczniów klas ósmych

w dniu 22.10.2018 r. (poniedziałek)

odwołuje się zajęcia w poszczególnych klasach:

 

1.kl. VI a – odwołane zajęcia z religii i j. polskiego (1 i 2 lekcja)

2.kl. VII a – odwołane zajęcia z j. rosyjskiego i j. francuskiego (2 lekcja)

UWAGA!

Uwaga uczniowie klas ósmych!

Dnia 22.10.2018 r. (poniedziałek) w godz. 8:00 – 10:00

odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.

Wszyscy uczniowie klas ósmych zobowiązani są

do obecności na egzaminie od godz. 8:00.

 

sala nr 9 – kl. VIII a – M. Palecka, J. Wasilewska

sala nr 10 – kl. VIII b – T. Turczyńska, K. Jankowska

sala nr 11 – kl. VIII c – Al. Anszczak, H. Radomska

Konkurs

Konkurs poetycki „Wiem co to zdrowie”

 1.  Cele konkursu

 • Promowanie zdrowego stylu życia

 

 • Edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych  nawyków

 

 • Rozwijanie kreatywnego myślenia i wyobraźni

 

2. Uczestnicy konkursu

      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy I-VIII

 

3. Zasady konkursu

     Prace konkursowe powinny być napisane na kartkach w formacie A4  w sposób czytelny i estetyczny.


Termin składania prac do dnia 26.10.2018  r.

 

Mała szkoła - do p. Izabeli Zajko – Korniluk i p. Katarzyny Świerzbińskiej


Duża szkoła – do p. Magdy Obuchowskiej, p. Katarzyny Szeszko i p. Katarzyny Jankowskiej


Każda praca powinna zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko autora
 • Klasa
               

 Serdecznie zapraszamy do udziału  w konkursie!!!

Konkurs

Konkurs plastyczno-techniczny „Ziemniaki cudaki”

1.  Cele konkursu

 • Promowanie zdrowego stylu życia
 • Edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych  

             nawyków

 • Zachęcanie do spożywania owoców i warzyw i ich przetworów jako źródło  witamin

 

2. Uczestnicy konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII


3. Zasady konkursu

Prace powinny być wykonane w formacie A3 i większym, płaskie lub przestrzenne, techniką dowolną według własnych pomysłów.

Prace oceniane będą w każdej kategorii wiekowej.

 
Termin składania prac do dnia 26.10.2018 r.

Mała szkoła – do  p. Izabeli Zajko – Korniluk i p. Katarzyny Świerzbińskiej

Duża szkoła – do  p. Magdy Obuchowskiej, p. Katarzyny Szeszko i p. Katarzyna Jankowska


Każda praca powinna zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko autora
 • Klasa

 

Konkurs

REGULAMIN KONKURSU

„Ziemniaczane pyszności”

 

ORGANIZATORZY:

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach.

 

TERMIN KONKURSU:

26 października 2018 r.

 

CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:

Wyłonienie najsmaczniejszych i najciekawszych potraw/produktu spośród przygotowanych przez uczestników.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

1.    Konkurs skierowany jest do uczniów klas I –VIII we współpracy z ich rodzicami.

2.    Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najsmaczniejszych i najciekawszych potraw/produktu z ziemniaków oraz dołączenie receptury.

3.    Uczestnicy dostarczają potrawę/produkt dnia 26 października 2018 r.

         do godz. 10:00 Mała Szkoła –  p. Iza Zajko – Korniluk

                                                             p. Katarzyna Świerzbińska

                         11:00 Duża Szkoła – p. Magda Obuchowska

                                                            p. Katarzyna Szeszko

                                                            p. Katarzyna Jankowska

4.    Dostarczona do konkursu potrawa musi być własnoręcznym 

wyrobem osób zgłaszających.

5.    Potrawy oceniać będzie powołana przez Organizatorów komisja konkursowa.

Konkurs

 

Konkurs plastyczny: 

„Jedz owoce, chrup warzywa to na zdrowie świetnie wpływa”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku zaprasza dzieci z klas IV-V szkół podstawowych z woj. podlaskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Jedz owoce, chrup warzywa to na zdrowie świetnie wpływa”

 

Tematami konkursowymi są:

 • zasady zdrowego żywienia,
 • rola owoców i warzywa w codziennej diecie,
 • kolorowe przekąski owocowo – warzywne.

Praca konkursowa zgodna z tematyką powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.) w formacie A4, w układzie poziomym lub pionowym.

 

Każda placówka oświatowa może zgłosić maksymalnie trzy prace konkursowe.

 

Do zdobycia wspaniałe nagrody :

I miejsce – hulajnoga elektryczna o wartości do 1000 zł brutto,

II miejsce – hulajnoga 3-kołowa o wartości do 600 zł brutto,

III miejsce – deskorolka waveboard o wartości do 400 zł brutto.

 

 

Prace proszę dostarczyć do świetlicy szkolnej do dn. 26.10.2018 r.

Aplikacja KLASER

Aplikacja KLASER - informacja od administratora e-dziennika:
"Włączyliśmy w Państwa Szkole aplikację mobilną Klaser. Umożliwia ona wygodne przeglądanie informacji 

o postępach ucznia na smartfonach i tabletach.

Login i hasło takie samo jak w PPE.

Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play."
Zachęcamy do korzystania z aplikacji Klaser na Androida.

Rada Pedagogiczna

 

UWAGA NAUCZYCIELE!

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się

dn. 26.09.2018 r. (środa)

o godz. 1600.

Rada Pedagogiczna

 

UWAGA NAUCZYCIELE!

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się

dn. 19.09.2018 r. (środa)

o godz. 16:00.

Rada Pedagogiczna

 

UWAGA NAUCZYCIELE!

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się

dn. 13.09.2018 r. (czwartek)

o godz. 16:00.

 

Składki w roku szkolnym 2018/2019

Składki w roku szkolnym 2018/2019

 

Ubezpieczenie – 40 zł (od ucznia)

Rada Rodziców – 40 zł (od rodziny)

Środki specjalne – 50 zł (od ucznia)

 

Wpłaty u wychowawcy klasy.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się

3 września 2018 r. o godzinie 9.30

w hali sportowej SP2 przy ul. Tysiąclecia 17

 

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!

 Za obiady proszę wpłacać na poniżej podany numer konta szkoły 

 

 

 17 1240 5211 1111 0010 7410 0979

 

 

Koszt obiadu we wrześniu 2018 r

 

Pełny obiad - 63 zł 

Zupa - 18 zł

 

W tytule przelewu proszę wpisać: za obiady w miesiącu......, imię i nazwisko dziecka, klasa.

Dowód wpłaty proszę dostarczyć do p.intendentki do dnia 08 każdego miesiąca

 

Obiady będą wydawane od 05.09.2018 r.

 

UWAGA NAUCZYCIELE!

Proszę o zapoznanie się z porządkiem posiedzeń rad pedagogicznych w dniu 29.08.2018 r. i przygotowanie stosownych dokumentów.

PORZĄDEK POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ PODSUMOWUJĄCEJ PRACĘ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej rady pedagogicznej.
 3. Powołanie komisji wnioskowej.
 4. Klasyfikacja uczniów zdających egzaminy poprawkowe w roku szk. 2017/2018.
 5. Prezentacja raportów z ewaluacji wewnętrznej przez poszczególne zespoły ewaluacyjne.
 6. Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym  2017/2018.
 7. Podsumowanie pracy szkoły w zakresie dydaktyki:

-        praca z uczniami uzdolnionymi – udział w konkursach przedmiotowych i innych

-        osiągnięcia w zawodach sportowych

-        praca kół zainteresowań

-        praca zespołów wyrównawczych

-        nauczanie indywidualne

-        nauczanie domowe

-        praca z uczniami zakwalifikowanymi na gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną

-        praca z uczniami zakwalifikowanymi na terapię pedagogiczną.

8. Podsumowanie półrocznej pracy organizacji szkolnych.

- Samorząd Szkolny

     - Szkolne Koło PCK

     - Uczniowski Klub Sportowy Olimpik

-   zespoły samokształceniowe

9. Podsumowanie wycieczek szkolnych i wyjazdów sportowych.

10. Analiza wypadkowości za II półrocze.

11. Podsumowanie pracy biblioteki szkolnej – podsumowanie czytelnictwa.

12. Działalność wychowawcza szkoły:

- praca pedagoga szkolnego

- praca psychologa szkolnego

-    praca Rzecznika Praw Ucznia

-    praca logopedy

-    praca świetlicy szkolnej

13.Sprawozdanie z pracy higienistki szkolnej.

14.Sprawy różne.

 

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ INAUGURUJĄCEJ PRACĘ SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

1. Otwarcie obrad.

2. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniej rady pedagogicznej.

3. Powołanie komisji wnioskowej.

4. Wytyczne z narady dyrektorów.

-kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019

-priorytety Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok 2018/2019

-zmiany w prawie oświatowym

5. Przydział godzin nauczycielom na rok szkolny 2018/2019.

6. Przydział czynności dodatkowych nauczycielom na rok szkolny 2018/2019.

7. Sprawy różne.

 

 

Rada Pedagogiczna

Uwaga!

 

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2017/2018

odbędzie się dn. 29.08.2018 r. o godz. 1000.

 

Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny 2018/2019

odbędzie się dn. 29.08.2018 r. o godz. 1130.

 

Program "Klub" 2018

Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach został zakwalifikowany do udziału w Programie „Klub” – edycja 2018 finansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,  w ramach którego przeprowadzone zostaną zajęcia sportowe z piłki siatkowej oraz narciarstwa biegowego (23 lipiec – 31 październik 2018 r.)

Stypendium socjalne

UWAGA  RODZICE!

Wypłata pieniędzy z tytułu stypendium socjalnego

w dniu 13.06.2018 r. (środa)

godz. 10.00 – 14.00 w sekretariacie szkoły.

Ogłoszenie!

Uwaga Rodzice i Uczniowie! 

 

01.06.2018 r.( piątek)

jest  dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu dyżur pełni świetlica szkolna przy ul. Tysiąclecia 17

w godz. 7.30 - 15.00

Konkurs plastyczny "Mamo, Tato - nie pal!"

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu plastycznego "Mamo, Tato - nie pal!"

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII.

Termin wykonania prac  28 maja 2018r.

opis dokumentutypdata

Regulamin konkursu plastycznego

doc13-05-2018[ Pobierz ]
35 kB
REGULAMIN III MEMORIAŁU LEKKOATLETYCZNEGO MARCINA JABŁOŃSKIEGO
opis dokumentutypdata

REGULAMIN III MEMORIAŁU LEKKOATLETYCZNEGO MARCINA JABŁOŃSKIEGO

docx09-05-2018[ Pobierz ]
19 kB
Stypendia

Uwaga!

 

Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce

oraz za osiągnięcia sportowe

do odebrania w sekretariacie szkoły. 

Ankiety

Zespół Cyfrowobezpieczni.pl chciałby podziękować Państwu za zaangażowanie w pierwszy etap badania przeprowadzonego jesienią w roku 2017. Dzięki Państwa zaangażowaniu udało nam się przebadać około 40 tys. osób.

W celu pełnej realizacji badania konieczne jest jego powtórzenie. Ankieta jest obecnie w skróconej formie i zajmuje tylko 15 minut.

Zachęcamy do ponownego wypełnienia ankiet.

Poniżej znajdą Państwo linki do ankiet dla poszczególnych grup uczniów, rodziców i nauczycieli.

Uczniowie klasy 1-3: https://www.webankieta.pl/ankieta/240525/badania-kompetencji-wiedzy-i-postaw-zwiazanych-z-profilaktyka-e-zagrozen-uczniowie-1-3-sp.html

Uczniowie klasy 4-6: https://www.webankieta.pl/ankieta/240919/badania-kompetencji-wiedzy-i-postaw-zwiazanych-z-profilaktyka-e-zagrozen-uczniowie-4-6-sp.html

Uczniowie gimnazjum i 7 klasy: https://www.webankieta.pl/ankieta/240708/badania-kompetencji-wiedzy-i-postaw-zwiazanych-z-profilaktyka-e-zagrozen-uczniowie-gimnazjum.html

Rodzice klas 1-3: https://rodzice1-3.webankieta.pl/

Rodzice klas 4-6: https://www.webankieta.pl/ankieta/240899/badania-kompetencji-wiedzy-i-postaw-zwiazanych-z-profilaktyka-e-zagrozen-rodzice-4-6-sp.html

Rodzice gimnazjum i klas 7: https://www.webankieta.pl/ankieta/240736/badania-kompetencji-wiedzy-i-postaw-zwiazanych-z-profilaktyka-e-zagrozen-rodzice-gimnazjum.html

Ostateczny termin zbierania ankiet przewidziany jest na połowę maja 2018 roku

 

Nabór do klasy I

"Dzień otwarty"

Uwaga

UWAGA NAUCZYCIELE!

 

Szkoleniowe posiedzenie

Rady Pedagogicznej odbędzie się

dn. 27.03.2018 r. (wtorek) o godz. 1530.

 

Wywiadówka

Serdecznie zapraszamy Rodziców na wywiadówkę, która odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 17

15 lutego 2018 r. o godz. 17.00

Plan lekcji

Uwaga Rodzice i Uczniowie!
Od 12 lutego (poniedziałek) obowiązuje NOWY PLAN LEKCJI - niewielkie zmiany.

Aktualny plan jest dostępny w zakładce "Plan lekcji".

Dyżury nauczycieli

Nauczyciele!

Prozę zapoznać się z harmonogramem dyżurów.

opis dokumentutypdata

dyżury w budynku przy ul. Tysiąclecia

doc02-02-2018[ Pobierz ]
36 kB

dyżury w budynku przy ul. Konopnickiej

doc02-02-2018[ Pobierz ]
33 kB
Uwaga

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!

 

W dniach 22.01.2018 r. - 26.01.2018 r.

( I tydzień ferii zimowych)

w godzinach 9:00 - 12:00

dyżur pełni świetlica szkolna przy ul. Tysiąclecia 17

Zdjęcia

UWAGA RODZICE!

 

W dniach 15 - 16.01.2018 r. wykonywane będą zdjęcia szkolne.

Prosimy zwrócić uwagę na ubiór dziecka w dniu fotografowania.

(15.01.18 r. - budynek przy ul. Tysiąclecia, 16.01.18 r. - budynek przy ul. Konopnickiej)

Zdjęcia wykonane na zamówienie nie podlegają zwrotowi,

prosimy o przemyślenie decyzji. 

 

Zdjęcia dla uczniów klas wyjeżdżających na wycieczkę w dn. 16.01.2018 r.

tj. II a, II b, III d będą wykonane dn. 15.01.2018 r.

Orszak Trzech Króli

UWAGA RODZICE!

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacja na temat Orszaku Trzech Króli w Mońkach (06.01.2018 r.) 

Chętnych prosimy o dostarczenie oświadczeń wychowawcom klas. 

 

 

 

 

opis dokumentutypdata

Deklaracja obecności z dzieckiem na Orszaku Trzech Króli 06.01.2018 r

docx15-12-2017[ Pobierz ]
12 kB
Stypendium socjalne

UWAGA  RODZICE!

Wypłata pieniędzy z tytułu stypendium socjalnego

w dniu 12.12.2017 r. (wtorek)

w godz. 10.00 – 13.00 w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy na ŚWIETLICOWY KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY w budynkach przy ul. Tysiąclecia 17 oraz Konopnickiej 1

ANKIETY

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach bierze udział w projekcie Cyfrowobezpieczni. W ramach realizacji projektu prosimy całą społeczność szkolną: nauczycieli, uczniów i rodziców o wypełnienie ankiet. Im więcej osób weźmie udział w badaniach, tym lepiej.

Badanie realizowane jest WYŁĄCZNIE drogą internetową.

Zwracamy uwagę, że ankieta jest w kilku wersjach - inny link jest dla rodziców, inny dla nauczycieli, a inny dla uczniów. Ważne jest również by zwrócić uwagę na etap szkolny na jakim znajdują się badani uczniowie oraz nauczyciele. Odmienne są również ankiety dla rodziców w zależności od tego na jakim etapie nauki znajduje się ich dziecko.

SZKOŁA PODSTAWOWA klasy 1-3
Uczniowie: https://www.webankieta.pl/…/badania-kompetencji-wiedzy-i-po…

Rodzice: https://rodzice1-3.webankieta.pl/

Nauczyciele: https://www.webankieta.pl/…/badania-kompetencji-wiedzy-i-po…

SZKOŁA PODSTAWOWA klasy 4-6
Uczniowie: https://www.webankieta.pl/…/badania-kompetencji-wiedzy-i-po…

Rodzice: https://www.webankieta.pl/…/badania-kompetencji-wiedzy-i-po…

Nauczyciele: https://www.webankieta.pl/…/badania-kompetencji-wiedzy-i-po…

7 KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Uczniowie: https://www.webankieta.pl/…/badania-kompetencji-wiedzy-i-po…

Rodzice: https://www.webankieta.pl/…/badania-kompetencji-wiedzy-i-po…

Nauczyciele: https://www.webankieta.pl/…/badania-kompetencji-wiedzy-i-po…

Badanie jest w pełni anonimowe i ma charakter ogólnopolski. Wypełniający ankietę nie są identyfikowani ani na poziomie konkretnej osoby ani nawet na poziomie szkoły - będziemy w ankiecie prosić wyłącznie o określenie województwa. Celem badania jest określenie poziomu wiedzy i świadomości związanych z zagrożeniami dla uczniów w świecie cyfrowym na skalę całego kraju. Dlatego też bardzo nam zależy na całkowitej szczerości i autentyczności odpowiedzi.

Bardzo prosimy również aby osoby, które powinny wziąć udział w badaniu, wypełniły ankiety do końca listopada bieżącego roku.

 

 

OGŁOSZENIE (dni wolne)

 

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach 

02 listopada 2017 r. (czwartek) oraz 03 listopada 2017 r. (piątek)

są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

W tych dniach dyżur pełni świetlica szkolna przy ul. Tysiąclecia 17 (7:30 - 15:00).

 

 

Szczegółowy kalendarz roku szkolnego dostępny w menu głównym.

Stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego.

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/372/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom szkół Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej znajdującej się na obszarze Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 10 listopada 2017 r.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2016/2017 wyniesie 4 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce → 2016/2017:

https://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/20162017/ oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.

 

 

III MEMORIAŁ IRENEUSZA KAPUSTY W NOWEJ ODSŁONIE

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W SIATKARSKICH CZWÓRKACH MIESZANYCH O PUCHAR BURMISTRZA MONIEK

Mońki, 30.12.2017 r. (sobota) Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach, ul. Tysiąclecia 17, godz. 8:30

Regulamin turnieju:

 • turniej ma charakter otwarty,
 • rozpoczęcie i zakończenie turnieju odbędzie się w hali SP2 w Mońkach,
 • losowanie grup zespołów odbędzie się w godzinach 8:30 – 9:00,
 • w turnieju biorą udział 4 osobowe koedukacyjne drużyny plus 2 osoby rezerwowe,
 • w zespole na parkiecie muszą przebywać 2 osoby płci żeńskiej + 2 osoby płci męskiej,
 • mecze rozgrywane będą na siatce o wysokości 2,43 m, na boisku o wymiarach 14 m x 9 m,
 • rozgrywki będą odbywały się do 2 wygranych setów do 15 punktów z 2 punktową przewagą,
 • zawodnik zagrywający jest graczem linii obrony,
 • system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn,
 • każdy z uczestników będzie ubezpieczony na czas trwania zawodów,
 • od każdego zespołu pobierana jest opłata wpisowa w wysokości 20 zł – na konto UKS Olimpik Mońki, nr konta: 34 8085 0005 0008 1953 2000 0010, w tytule należy wpisać nazwę zespołu,
 • kwestie sporne będą rozstrzygane przez organizatora turnieju,
 • każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom oraz medal, a 3 najlepsze zespołu puchary oraz drobne nagrody rzeczowe,
 • zgłoszenia będą przyjmowane do 15 grudnia 2017 r., pod nr tel. 512 622 076 lub janw@op.pl.

ORGANIZATORZY:

Burmistrz Moniek
Podlaski Okregowy Związek Piłki Siatkowej
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach

NOWY PLAN LEKCJI

Od 18 września (poniedziałek) obowiązuje nowy plan lekcji.

PLAN LEKCJI

Plan lekcji  obowiązuje od 11 do 15 września 2017 r.

UWAGA!

Plan lekcji dostępny tylko w Internecie.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się

4 września 2017 r. o godzinie 9.15

w hali sportowej SP2 ul. Tysiąclecia 17

 

UWAGA NAUCZYCIELE!

Rada Podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się 25 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 10.00.

O godz. 12.00 odbędzie się Rada rozpoczynająca pracę szkoły w roku szkolnym 2017/2018. Proszę o przygotowanie dokumentów na radę podsumowującą. 

ROK SZKOLNY 2016/2017
UWAGA RODZICE!

UWAGA RODZICE!
Wypłata pieniędzy z tytułu stypendium socjalnego w dniu 09.06.2017 r. (piątek) w godz. 9.30-14.00 w sekretariacie szkoły.

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!

 

          DNIA 02 CZERWCA 2017 R. (PIĄTEK) W SZKOLE ODBĘDZIE SIĘ II MEMORIAŁ LEKKOATLETYCZNY IM. MARCINA JABŁOŃSKIEGO.

W TYM DNIU PRZEWIDZIANE SĄ ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W KLASACH W GODZINACH 9.00-14.00.

UCZNIOWIE DOJEŻDŻAJĄCY PO SKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH UDAJĄ SIĘ DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ, POZOSTALI KOŃCZĄ ZAJĘCIA O 14.00 I UDAJĄ SIĘ DO DOMU. 

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!

UWAGA!

      Dnia 16.03.2017 r. (czwartek) odbędzie się konkurs matematyczny KANGUR.

      W tym dniu uczniowie klas IV - VI, którzy nie biorą udziału w konkursie rozpoczynają zajęcia o godz. 10.45. Uczniowie dojeżdżający przyjeżdżają drugimi kursami. 

WYWIADÓWKA

Serdecznie zapraszamy Rodziców na wywiadówkę, która odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 17

15 lutego 2017 o godz. 17.00

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!

W drugim tygodniu ferii (w dn. 30.01 - 03.02.2017r.)

w godz. 900 - 1200 szkoła pełni dyżur.

Zajęcia będą odbywały się w budynku

przy ul. Tysiąclecia 17.

 

Dzieciom proponujemy:

 • gry i zabawy sportowe
 • gry planszowe, komputerowe
 • zajęcia plastyczno - techniczne
 • zajęcia biblioteczne
WPŁATY ZA OBIADY

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!

 

Od stycznia 2017 r. wpłaty za obiady nie będą przyjmowane przez p.intendentkę.

Wpłat proszę dokonywać na konto szkoły:

 

Bank Spółdzielczy 31 8085 0005 0007 2993 2000 0070 

W tytule przelewu proszę wpisać: za obiady w miesiącu........., imię i nazwisko dziecka, klasa.

 

Dowód wpłaty proszę dostarczyć do p.intendentki do dnia 10 każdego miesiąca.

Koszt obiadu w danym miesiącu zamieszczamy na stronie internetowej szkoły w zakładce "stołówka".

Memoriał Ireneusza Kapusty Siatkarskich Czwórek
opis dokumentutypdata

Regulamin II Turnieju Siatkarskich Czwórek

doc28-10-2016[ Pobierz ]
30 kB
Uwaga Rodzice i Uczniowie!

Dnia 31.10 2016 r. (poniedziałek) dyżur pełni świetlica szkolna w budynku

przy ulicy Tysiąclecia 17

w godzinach 7.00- 15.00

"Dzień bez Internetu"

 

 

 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„ DZIEŃ BEZ INTERNETU”.

 

 1. I.                   Organizatorem Szkolnego Konkursu Plastycznego „ Dzień bez internetu” jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach.

 

 1. II.                 Opiekunami konkursu są:
 • Pedagog szkolny – Beata Jóźwiak
 • Psycholog szkolny – Magda Obuchowska
 • Kierownik świetlicy – Janina Lisiewicz          

     

 1. III.              Cel konkursu:

1)   Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci

2)   Popularyzacja wśród dzieci różnorodnych technik plastycznych

3)   Kształtowanie właściwych nawyków dotyczących zdrowego stylu życia, podkreślenie wartości higieny i zdrowia oraz inspirowania do twórczej aktywności.

 

IV.    Zasady uczestnictwa:

1)  konkurs przeznaczony jest dla dzieci kl. III – VI;

2)  technika prac – dowolna, format prac – dowolny;

3)   prace powinny posiadać przymocowaną metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora pracy oraz klasą;

4)   prace należy dostarczyć do dn. 28.10.2016r. do gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego.

5)   O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury.

 

V.    Kryteria oceny pracy:

 

1) Zgodność z tematem;

2) Interpretacja własna tematu;

3) Walory artystyczne;

4)   Kompozycja;

 

 1. VI.           Nagrody dla laureatów

             Nagrody zostaną przyznane w jednej kategorii wiekowej III – VI.

 

 

Logowanie do e-dziennika

Nauczyciele!

Proszę o zalogowanie się do dziennika elektronicznego na swoje konto w celu sprawdzenia poprawności działania e-dziennika.

Proszę nie logować się przez przeglądarkę Internet Explorer.

Dziękuję - Anna Porębska

W razie problemów proszę o kontakt telefoniczny

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

odbędzie się o godz. 9.30 w budynku szkoły przy ul. Tysiąclecia 17. 

Wyprawka do klasy I

Wyprawka do klasy I

- teczka

- blok rysunkowy biały ( 2 sztuki) i kolorowy

- blok techniczny biały i kolorowy

- wycinanki, nożyczki, klej, plastelina

- farby, pędzle, naczynie do wody

- kredki Bambino, mazaki

- ołówek, temperówka, gumka, linijka

- 2 zeszyty w dwie linie,

- 2 zeszyty w kratkę, zeszyt do korespondencji

- teczka wiązana na prace

- buty na zmianę (kapcie), worek na buty

-  na w- f - ciemne spodenki, biała koszulka, buty sportowe

 

Podręczniki dzieci otrzymają w szkole.

 

Do tornistra należy spakować:

- ołówek, temperówka, gumka, linijka

- nożyczki,

- klej

- kredki Bambino, mazaki

- zeszyty

- podręczniki

Ćwiczenia do religii w klasach I-III

W roku szkolnym 2016/17 obowiązują następujące ćwiczenia do religii:

klasa I

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”

klasa II

„Kochamy Pana Jezusa”

klasa III

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

E-dziennik

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2016 dziennika elektronicznego proszę wszystkich nauczycieli o dostarczenie do sekretariatu szkoły aktualnego i aktywnego adresu e-mail w celu założenia konta na e-dzienniku.

Sprawę proszę potraktować jako pilną!

Dziękuję Anna Porębska

UWAGA NAUCZYCIELE!

Rada podsumowująca pracę szkoły w roku szk. 2015/2016

odbędzie się w piątek tj. 26 sierpnia 2016 r. o godz. 12.00.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

UWAGA RODZICE!

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń w klasach I-III i IV-V zapewnia szkoła. 

Wykaz podręczników do klasy VI zamieszczono w załączniku.

opis dokumentutypdata

Wykaz podręczników obowiązujących w SP2 w roku szk. 2016/2017

doc08-07-2016[ Pobierz ]
38 kB
UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!

Harmonogram pracy biblioteki  w czasie wakacji

29.06.201 6 r.

06.07.2016 r.

20.07.2016 r.

27.07.2016 r.

03.08.2016 r.

10.08.2016 r.

17.08.2016 r.

24.08.2016 r.

Biblioteka w w/w dni (w środy)

 będzie czynna w godz. 10-12

POWIATOWY KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ O WYBRANYM KRAJU ANGLOJĘZYCZNYM

 

NAGRODZONE PRACE W POWIATOWYM KONKURSIE NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ O WYBRANYM KRAJU ANGLOJĘZYCZNYM

 

Dylewska Gabriela

Karolina Hryń

Snopko Mateusz

Dziekońska Wiktoria

Olechno Marek

Pracki Kacper

Sidorska Oliwia

Bielawiec Julia

Urszula Prymas

Kulesza Klaudia

Moniuszko Kinga

Stankiewicz Agnieszka

Ciborowska Natalia

Szypcio Weronika

 

Wręczenie nagród odbędzie się 15 czerwca o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach. 

Zagłosuj na nas

Serdecznie zapraszamy do głosowania na naszą szkołę, która bierze udział w konkursie „Kolorowe boiska”. Głosowanie odbywa się w dniach od 01.06.2016 - 17.06.2016 roku. W celu wzięcia udziału w głosowaniu konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej głosującego. Każdy z głosujących może posługiwać się tylko jednym adresem poczty elektronicznej. Głosowanie odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez wybranie pracy konkursowej Uczestnika Konkursu, podanie adresu poczty elektronicznej, a następnie przepisanie znaków alfanumerycznych przedstawionych na obrazku (capchta) i kliknięcie przycisku „Głosuję”. W ciągu 4 godzin po wybraniu przycisku „Głosuję” na podany adres poczty elektronicznej wysłana zostanie wiadomość zawierająca link aktywujący oddany głos. Głos będzie uznany za oddany z chwilą kliknięcia przez głosującego na link aktywujący. Link aktywujący głos będzie ważny przez 48 godzi od wysłania wiadomości, w której będzie zawarty. Każdy głosujący może głosować tylko raz w ciągu danego dnia. W kolejnym dniu ten sam głosujący może ponownie oddać głos.
http://koloroweboiska.pl/glosuj/43 

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!

27.05.2016 r. (piątek) i 30.05.2016 r. (poniedziałek) są dniami wolnymi

od zajęć dydaktycznych.

W tych dniach dyżur pełni świetlica szkolna przy ul. Tysiąclecia 17

w godz. 7.30 - 15.00

Koszt obiadu

Czerwiec 2016 r.

 

Pełny obiad - 45 zł 90 gr

II danie - 32 zł 30 gr

Zupa - 13 zł 60 gr

 

Za obiady przyjmujemy od 30.05.2016 r. do 06.06.2016 r.  

W przypadku odliczenia za obiady (dłuższa nieobecność ucznia) lub rezygnacji z posiłków w kolejnym miesiącu, prosimy odpowiednio wcześniej poinformować szkołę -

tel. do p. intendentki 85 7162507 w.27

 

Istnieje możliwość wpłacania za obiady na konto . W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza, informację, za który miesiąc wpłacamy

za obiady.

Uczeń na obiad przynosi dowód wpłaty, w celu odznaczenia tego faktu.

Przelewu dokonujemy na konto:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach

nr konta: 31 8085 0005 0007 2993 2000 0070

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!

Dnia 05.04.2016 r. (wtorek) dyżur pełni świetlica szkolna przy ul. Konopnickiej 1

w godz. 7.00 - 15.00

od godz. 13.00 dzieci będą przebywać w świetlicy przy ul. Tysiąclecia 17.

UWAGA RODZICE!

Dzień 05.04.2016 r. (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla klas I-V (sprawdzian kompetencji). W tym dniu dyżur będzie pełnić świetlica przy ul. Konopnickiej (ogłoszenie w późniejszym terminie).

FERIE WIOSENNE

Wiosenna przerwa świąteczna trwa

24 marca - 29 marca 2016 r.

30 marca (środa) jest dniem nauki szkolnej

Wywiadówka

Dnia 16 lutego o godz. 17.00 w sali gimnastycznej SP2 przy ul. Tysiąclecia 17 odbędzie się wywiadówka.

Przed wywiadówką rodzice mogą się spotkać indywidualnie z nauczycielami. Po ogólnym zebraniu na sali - spotkania z wychowawcą.

Serdecznie zapraszamy.

OGŁOSZENIE

UWAGA UCZNIOWIE ORAZ RODZICE!

 

W I tygodniu ferii zimowych od 25.01.2016 r. do 29.01.2016 r. w godz.9.00 - 12.00 dyżur pełni świetlica szkolna przy ul. Tysiąclecia 17. Dzieciom proponujemy zajęcia plastyczno - techniczne, sportowe, komputerowe, gry i zabawy integracyjne.

Planujemy dożywianie w postaci II śniadania.

 

W czasie ferii zimowych w dniach 25.01.2016 r. - 29.01.2016 r.

biblioteka szkolna będzie czynna w godz. 9.00 - 11.00.

Zapraszamy uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki.

UWAGA UCZNIOWIE!

UWAGA UCZNIOWIE!

     W dniach 18.01.2016 r. (poniedziałek) i 20.01.2016 r. (środa) w godz. 8.00-10.00 odbędzie sie próbny sprawdzian kompetencji uczniów klas VI.

     W tym dniu uczniowie klas VI przychodzą do szkoły na godz. 8.00.

     Uczniowie klas IV - V rozpoczynają lekcje od godz. 9.50. (trzecia lekcja). Uczniowie dojeżdżający z klas IV - V przyjeżdżają drugimi kursami. 

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!

W dniach 04.01. -05.01.2016 r. szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W tych dniach świetlica szkolna w budynku przy ul. Tysiąclecia 17 pełni dyżur w godzinach od 7.00. do 15.00.

 

Od dnia 07.01.2016 r. obowiązuje nowy plan lekcji, który będzie dostępny na stronie szkoły w późniejszym terminie.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach zatrudni pracownika na stanowisko:

 

 intendent – 1 osoba, pełny etat, podstawowy system pracy

 

Wymagania:

1) wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe

2) doświadczenie zawodowe

3) aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

 

  

Dokumenty:

1) podanie

2) życiorys CV

3) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata

4) inne dokumenty potwierdzające posiadane  kwalifikacje i umiejętności

 

 

Dokumenty należy składać do dnia 28 grudnia  2015 do godz. 15:00   w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 17.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie lub za pośrednictwem strony internetowej.

 

 

                                                                                                                        Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 2

im. Jana Kochanowskiego  

 

Dariusz Jaworowski 

ŚWIETLICOWY KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

UWAGA UCZNIOWIE

W związku z jutrzejszym apelem z okazji Narodowego Święta Niepodległości uczniowie klas IV -VI przychodzą w stroju apelowym.

24 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

10 stycznia 2016 r. w naszej szkole odbędzie się powiatowy finał WOŚP.

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem WOŚP, wypełnij ankietę dostępną poniżej. Następnie przynieś ją wraz ze zdjęciem legitymacyjnym do sekretariatu naszej szkoły lub siedziby Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego. Termin składania ankiet – 27 listopad 2015 r.

Serdecznie zachęcamy do współpracy.

Więcej informacji dla wolontariuszy na stronie: 

http://www.wosp.org.pl/final/dla_wolontariuszy

 

opis dokumentutypdata

Ankieta -Wolontariusz WOŚP 2016

doc08-11-2015[ Pobierz ]
30 kB
Informacja o konkursach

"Jeszcze Polska nie zginęła" - regulaminy konkursów (plastycznego i muzycznego) znajdują się w zakładce KONKURSY PRZEDMIOTOWE - KONKURSY PLASTYCZNE

"Człowiek w fascynującym świecie mikroorganizmów" - konkurs plastyczny ogłoszony przez Wigierski Park Narodowy. Termin nadsyłania prac do 30 października 2015. Regulamin do pobrania w zakładce KONKURSY PRZEDMIOTOWE - KONKURSY PLASTYCZNE

Dni wolne w roku szkolnym 2015/2016

Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wymiar tych dni wolnych dla szkół podstawowych to 6 dni

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010, Dz. U. Nr 187, poz. 125

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016:

 • 4 i 5 stycznia 2016 r. (poniedziałek i wtorek)
 • 5 kwietnia 2016 r. (wtorek) - sprawdzian kompetencji uczniów klas szóstych
 • 2 maja 2016 r. (poniedziałek)
 • 27 i 30 maja 2016 r.  (piątek i poniedziałek) 

W tych dniach dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki, czynna będzie świetlica szkolna. 

APEL z okazji DEN

Apel dla klas I-VI z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbędzie się 13 października o godz. 12.00 w hali sportowej.

OGŁOSZENIE

Uwaga Rodzice i Uczniowie!

 

14.10.2015 r. (środa) Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym

od zajęć dydaktycznych.

Dyżur pełni świetlica szkolna przy ul. Tysiąclecia 17

w godz. 7.00 - 15.00

Dokumenty do konsultacji

Nauczyciele:

po zalogowaniu na stronę szkoły w menu górnym znajdą Państwo link dokumenty do konsultacji.

Bez zalogowania dokumenty nie są dostępne.

KOŁO PLASTYCZNE, KOŁO INFORMATYCZNE

KOŁO PLASTYCZNE 

- osoby z klas IV-VI chętne do udziału w zajęciach plastycznych

zapraszam w środy od godz. 14.30 do sali 108.

 

KOŁO INFORMATYCZNE

- osoby z klas IV-VI chętne do udziału w zajęciach komputerowych

zapraszam w środy od godz. 12.45 do 13.30 - sala 105

prowadząca zajęcia - Anna Porębska

PLAN LEKCJI na rok szk. 2015/2016

Od dnia 02 września 2015 r. (środa) obowiązuje nowy plan lekcji

UWAGA!

Plan lekcji dla uczniów dostępny jest w na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Plan lekcji wyświetlany w przeglądarce jest poprawny, jeżeli w wyświetlonym oknie na dole strony umieszczony jest napis: Plan lekcji wygenerowany 2015-08-31

Jeżeli w oknie na dole wyświetla się inna data należy w swojej przeglądarce w komputerze wyczyścić pamięć podręczną.

Aby tego dokonać trzeba - będąc w oknie z planem lekcji - wcisnąć kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+DEL, a następnie zaznaczyć

Okres do wyczyszczenia (wybrać z listy) - wszystko i dalej SZCZEGÓŁY - odznaczyć opcje: ciasteczka i pamięć podręczna. Zatwierdzić OK. Lub też w narzędziach znaleźć opcję HISTORIA i tam wykasować wszystko.

Po wykonaniu powyższych czynności proszę zamknąć przeglądarkę i jeszcze raz ją uruchomić. Wówczas wszystko powinno zadziałać poprawnie. W niektórych przeglądarkach (np. Mozilla) powyższe czynności trzeba wykonać dwa lub trzy razy, by całkowicie wyczyścić pamięć podręczną.


Przy przeglądaniu Planu Lekcji można też korzystać z innej przeglądarki wpisując w polu adresu: sp2monki.witrynaszkolna.pl

Plan dowozów

Plan dowozów od 02 września 2015 r.

 

opis dokumentutypdata

Rozkład odwozów

doc31-08-2015[ Pobierz ]
30 kB
Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

odbędzie się o godz. 9.30 w budynku szkoły przy ul. Tysiąclecia 17. 

UWAGA NAUCZYCIELE!

POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ W DNIU 27.08.2015 R. O GODZ. 13.00.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ PODSUMOWUJĄCEJ PRACĘ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej rady pedagogicznej.
 3. Powołanie komisji wnioskowej.
 4. Analiza sprawdzianu kompetencji uczniów klas VI.
 5. Informacja ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym  2014/2015
  1. Podsumowanie pracy szkoły w zakresie dydaktyki:

-        praca z uczniami uzdolnionymi – udział w konkursach przedmiotowych i innych

-        osiągnięcia w zawodach sportowych

-        praca kół zainteresowań

-        praca zespołów wyrównawczych

-        nauczanie indywidualne

-        nauczanie domowe

-        praca z uczniami zakwalifikowanymi na gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną

-        praca z uczniami zakwalifikowanymi na terapię pedagogiczną.

6. Podsumowanie półrocznej pracy organizacji szkolnych.

- Samorząd Szkolny

     - Szkolne Koło PCK

     - Uczniowski Klub Sportowy Olimpik

-   zespoły samokształceniowe

7. Podsumowanie wycieczek szkolnych i wyjazdów sportowych.

8. Analiza wypadkowości za II półrocze.

9. Podsumowanie pracy biblioteki szkolnej – podsumowanie czytelnictwa.

10. Działalność wychowawcza szkoły:

- praca pedagoga szkolnego

-    praca Rzecznika Praw Ucznia

-    praca logopedy

-    praca świetlicy szkolnej

11.Sprawozdanie z pracy higienistki szkolnej.

12.Sprawy różne. 

 

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

RADY PEADAGOGICZNEJ W DNIU 27. 08.2015 R.

 

1. Powołanie komisji wnioskowej i protokolantów.

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Rady Pedagogicznej.

3. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy przystąpili

   do egzaminu poprawkowego.

5. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

6. Rok szkolny 2015/2016 w województwie podlaskim – wytyczne z narady

   dyrektorów. Zmiany w prawie oświatowym.

7. Zapoznanie i zatwierdzenie przydziału godzin nauczycielom na rok szkolny

   2015/2016.

8. Zapoznanie i zatwierdzenie przydziału czynności dodatkowych nauczycieli.

9. Kwalifikacja uczniów kl. II – VI do zespołów wyrównawczych oraz do

    gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

10. Sprawy różne:

WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

Zeszyty:
zeszyt w dwie linie (16 kartkowy)
zeszyt w kratkę (16 kartkowy)
brudnopis
zeszyt do korespondencji
Piórnik:
długopis z niebieskim wkładem
2 ołówki 
gumka
nożyczki
klej
kredki np. "bambino"
temperówka
linijka

Przybory do prac plastycznych:
teczka ( z rączką lub na gumkę)
Do teczki włożyć:
2 bloki rysunkowe z białymi kartkami
blok techniczny z białymi kartkami
1 blok techniczny z kolorowymi kartkami
wycinanki
farby plakatowe
pędzel cienki i gruby
plastelinę
Teczka z gumką na sprawdziany
Strój gimnastyczny:
biała bluzka, spodenki, tenisówki z jasną podeszwą
Obuwie na zmianę w worku
Wszystko należy podpisać.

Ogłoszenie

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!

W dniu 26.06.2015 r. (zakończenie roku szkolnego) przywozy i odwozy odbywają się

wg harmonogramu:

 

Przywozy:                                                                                                             Odwozy:

Hornostaje - 7.45                                                                                             Hornostaje - 11.00

Kołodzież - 7.45                                                                                               Kołodzież - Dziękonie - 11.00

Krzeczkowo - 8.45                                                                                            Krzeczkowo - 12.00

Przytulanka - 7.45                                                                                             Przytulanka - 11.00

Downary - 7.45                                                                                                 Downary - 11.00

Boguszewo - 8.45                                                                                             Boguszewo - 12.00

Kulesze - 8.45                                                                                                  Kulesze - 12.00

 

W tym dniu świetlica pełni dyżur od godz. 7.00 - 12.15. Po godzinie 11.00 dzieci

z klas I - II proszę odbierać ze świetlicy przy ul. Tysiąclecia

 

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szk. 2015/2016

Zamieszczamy wykaz podręczników, które będą obowiązywały w roku szkolnym 2015/2016.

UWAGA!

Podręczniki i ćwiczenia dla klas I, II i IV zapewnia szkoła w ramach rządowego programu "Darmowy podręcznik"

opis dokumentutypdata

wykaz podręczników 2015/2016

doc12-06-2015[ Pobierz ]
42 kB
OGŁOSZENIE!

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE

 

05.06.2015 r. (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W tym dniu dyżur pełni świetlica szkolna przy ul. Tysiąclecia 17 w godz. 7.00 - 15.00

Stypendium

Wypłata stypendium socjalnego w dniu 27.05.2015r. 

WYNIKI POWIATOWEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ O WYBRANYM KRAJU ANGLOJĘZYCZNYM

WYNIKI POWIATOWEGO KONKURSU

NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

O WYBRANYM KRAJU ANGLOJĘZYCZNYM

 

Nagrodzone prezentacje

 

Nazwisko i imię

Szkoła

Bielawiec Julia

Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa w Knyszynie

Dąbrowski Jakub

Szkoła Podstawowa w Boguszewie

Dziekońska Wiktoria

Szkoła Podstawowa w Trzciannem

Januszewski Marcin

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach

Karp Patryk

Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa w Knyszynie

Kobzaruk Weronika

Szkoła Podstawowa w Trzciannem

Matan Katarzyna

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach

Minkiewicz Marta

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach

Omielan Elwira

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach

Sienkiewicz Zbigniew

Szkoła Podstawowa w Boguszewie

Sobolewski Kamil

Szkoła Podstawowa w Kuleszach

Suchocka Emilia

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Jaświłach

Szwarc Antonina

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 w Mońkach

Szypcio Adam

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 w Mońkach

Torebko Bartłomiej

Szkoła Podstawowa w Boguszewie

 

Nagrodzonych uczniów wraz z opiekunami zapraszamy na wręczenie nagród, które  odbędzie się 21 maja 2015

o godzinie 9.30 w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach podczas imprezy integracyjnej„Dzień Angielski”.

POWIATOWY KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ O WYBRANYM KRAJU ANGLOJĘZYCZNYM

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem oraz bogaty zakres tematyczny i treściowy prezentacji, wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 maja 2015 r. 

Ogłoszenie!

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!

 

Od 04.05.2015 r. do 15.05.2015 r. wpłaty na obiady za miesiąc maj

przyjmowane będą

w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00

"MÓJ PIERWSZY SŁOWNIK OBRAZKOWY"

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

"MÓJ PIERWSZY SŁOWNIK OBRAZKOWY"

 

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów
  klasy I - III szkoły podstawowej
 • Organizatorem konkursu są nauczyciele języków obcych i plastyki SP nr 2 w Mońkach .
 • W konkursie biorą udział uczniowie uczący się języka angielskiego.

2. CELE KONKURSU

 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych 
 • ćwiczenie poprawnej pisowni
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych
 • rozbudzanie wyobraźni twórczej

3. PRZEBIEG KONKURSU

       Za przygotowanie do konkursu i sporządzenie kartek w poszczególnych klasach odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący.

       Komisja szkolna wybiera po 5 najciekawszych prac z danej grupy wiekowej.

       W skład komisji szkolnej wchodzą nauczyciele języków obcych oraz plastyki lub zajęć technicznych (minimum 3 osoby)

       W dniu 21.05.2015 r. w SP nr 2 będzie można obejrzeć wystawę prac

       Zdobywcy nagród oraz wyróżnień zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród w dniu 21.05.2015r.  Wręczenie nagród odbędzie się w SP nr 2 w Mońkach.

       Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac.

4. WYMAGANIA

Uczniowie przygotowują pracę w trzech zakresach :

 1. Klasa I – colours and clothes
 2. Klasa II- food and drinks, toys
 3. Klasa III- animals at the zoo, parts of the body.

Praca nie może przekraczać 20 stron.


Złożone prace powinny cechować się:

       estetyką wykonania

       bezbłędnym zapisem i poprawnością językową

       samodzielnym wykonaniem pracy

       na odwrocie pracy: imię, nazwisko, szkoła, klasa

       prace mogą zostać wykonane różnymi technikami artystycznymi

5. KRYTERIA OCENY PRZY WYBORZE NAJCIEKAWSZYCH PRAC

       estetyka wykonania

       poprawność językowa i prawidłowy zapis

       oryginalność wykonanej pracy.

 

mgr Joanna Słowikowsa 
nauczyciel języka angielskiego   
w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach

 

POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

UWAGA UCZNIOWIE!!! 


11 maja 2015r. odbędzie się Konkurs piosenki angielskiej –eliminacje szkolne, realizowany w ramach projektu „Dzień Angielski w SP2”
1. Wykonawcy występują w dwóch grupach wiekowych:
•uczniów klas I-III
- solista
- zespół
•uczniów klas IV-VI
- solista
- zespół
Liczba osób w zespole nie może przekraczać trzech.
2. Wykonawcy prezentują tylko jedna piosenkę. Czas śpiewu nie powinien przekraczać 5 minut.
3. Podkładem muzycznym podczas konkursu może być akompaniament bądź nagranie instrumentalne na płycie CD. Niedopuszczalne są oryginalne nagrania jako podkład do śpiewu.
Jurorzy oceniający wykonawców będą brać pod uwagę:
◦ stronę muzyczną (opracowanie i stopień trudności utworu)
◦ poprawność językową
◦ ogólne wrażenie artystyczne (strój, poczucie rytmu)
Zgłoszenia przyjmuje p. Marta Pisanko do dnia 8 maja. Prosimy również o dostarczenie płyt CD z podkładem muzycznym.

 

Koordynator projektu
Paweł Gulewicz

opis dokumentutypdata

Regulamin "Powiatowego konkursu piosenki angielskiej"

doc21-04-2015[ Pobierz ]
32 kB
UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!

Dnia 08.04.2015 r. ( środa) nie kursują autokary szkolne.

W miarę możliwości prosimy rodziców o dowiezienie dzieci i odbiór ich

po zajęciach szkolnych.

Sprawdzian szóstoklasisty- ważne informacje!

Zapraszam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi sprawdzianu szóstoklasisty, dostępnych na poniższych stronach:

http://www.okekrakow.tv/index.php/sprawdzian-od-2014-2015 

http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/o-sprawdzianie-em 

http://www.cke.edu.pl/images/_SPRAWDZIAN/OD_2014/Informacje/20141113_Sprawdzian_Flyer.pdf 

Ogłoszenie

 UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!

 

01.04.2015 r.(środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (sprawdzian kompetencji klas szóstych). W tym dniu dyżur pełni świetlica szkolna

w godz. 7.00 – 15.00

 • dla klas I – V –  czynna świetlica przy ul. Konopnickiej od godz. 7.00 do 12.30            (o 12.30 dzieci przechodzą do budynku przy ul. Tysiąclecia, stamtąd proszę odbierać dzieci)
 • dla klas szóstych przy ul. Tysiąclecia od godz. 7.00 do 15.00

 z przerwą na sprawdzian.

"Belfer 2015"

Serdecznie zapraszamy do głosowania na nauczycielkę naszej szkoły Joannę Słowikowską, która bierze udział w plebiscycie Kuriera Porannego "Belfer 2015". 

Swój głos można oddać poprzez wysłanie sms o treści belfer.37 na numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT) lub poprzez stronę internetową 

http://plebiscyty.poranny.pl/plebiscyt/karta/joanna-slowikowska,25991,1371083,t,id,kid.html 

 

ZAPRASZAMY!

UWAGA RODZICE!

Logopeda Dorota Filewicz zaprasza na konsultacje dotyczące postępów w terapii oraz obserwację zajęć z dzieckiem 30.01.2015 r. (piątek) w godz. 8.00-11.00. Chętnych rodziców prosimy o telefoniczne ustalenie godziny spotkania w sekretariacie szkoły, tel. 85 7162507. 

OGLOSZENIE!

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!

 

W I tygodniu ferii zimowych 26.01.2015 r. - 30.01.2015 r. dyżur pełni szkoła

przy ul. Tysiąclecia 17 w godz. 9.00 - 12.00.

Dzieciom proponujemy zajęcia plastyczno - techniczne, językowe,

biblioteczne, gry i zabawy itp.

Dziecko samodzielnie powracające do domu po zakończonych zajęciach,

powinno posiadać pisemną zgodę rodziców.

Ogłoszenie

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!

 

Informujemy, że 22.12. 2014 r., 23.12.2014 r., 29.12.2014 r., 30.12.2014 r., 31.12.2014 r., 02.01.2015 r. oraz 05.01.2015 r. są dniami  wolnym 

od zajęć dydaktycznych.

W tych dniach szkoła pełni  dyżur w godz. 8.00 - 15.00.

Rodzice proszeni są o zgłoszenie swoich dzieci, którym nasza placówka

ma zapewnić opiekę.

Informację należy podać wychowawcom klas do piątku (12.12.2014 r.).

W tych dniach nie wydajemy obiadu.

UWAGA UCZNIOWIE!

Bezpłatne zajęcia dodatkowe z języka rosyjskiego dla chętnych uczniów

odbywać się będą :

 we wtorki - klasy piąte -  godz. 8.00 - 8.45 s.10

we środy - klasy szóste - godz. 8.00 - 8.45 s.10

Msza św. za śp. Marcina Jabłońskiego

11 listopada 2014r. o godz. 7.00 w kościele Św. Brata Alberta odbędzie się msza

za śp. Marcina Jabłońskiego

Informacje o konkursach plastycznych

Informacje o trwających konkursach plastycznych będą zamieszczane w zakładce KONKURSY PRZEDMIOTOWE - konkursy plastyczne.

OGŁOSZENIE!

UWAGA RODZICE!

 

W przypadku rezygnacji z obiadów w kolejnym miesiącu rodzic ma obowiązek do końca miesiąca, w którym dziecko korzysta z posiłków zgłosić ten fakt p. intendentce

(tel. 85 7162507 w.27).

Jeżeli nie zostanie to zgłoszone rodzic jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za obiady za następny miesiąc.

Nowy plan lekcji

Od 20 października (poniedziałek) będzie obowiązywał nowy plan lekcji.

Na stronie internetowej szkoły plan zostanie zamieszczony 18 października.

Wykaz podręczników w roku szk. 2014/2015

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szk. 2014/2015 w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach

opis dokumentutypdata

wykaz podręczników w r. sz. 2014/2015

doc30-07-2014[ Pobierz ]
41 kB
Zapisy do klas I

Rekrutacja do klas pierwszych

W dziale DOKUMENTY znajdują się pliki do pobrania. Zamieszczono tam Regulamin rekrutacji wraz z Załącznikiem nr 1 

UWAGA!

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie sie 29 sierpnia 2013 r. o godz. 11.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ PODSUMOWUJĄCEJ PRACĘ

W ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej rady pedagogicznej.
 3. Powołanie komisji wnioskowej.
 4. Podsumowanie pracy szkoły w zakresie dydaktyki:

-        praca z uczniami uzdolnionymi – udział w konkursach przedmiotowych i innych

-        osiągnięcia w zawodach sportowych

-        praca kół zainteresowań

-        praca z uczniami mającymi obniżone wymagania programowe

-        praca zespołów wyrównawczych

-        nauczanie indywidualne

-        nauczanie domowe

-        praca z uczniami zakwalifikowanymi na gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną

5. Podsumowanie półrocznej pracy organizacji szkolnych.

- Samorząd Szkolny

     - Szkolne Koło PCK

     - Uczniowski Klub Sportowy Olimpik

-  zespoły samokształceniowe

6. Podsumowanie wycieczek szkolnych i wyjazdów sportowych.

7. Analiza wypadkowości za II półrocze.

8. Podsumowanie pracy biblioteki szkolnej – podsumowanie czytelnictwa.

9. Działalność wychowawcza szkoły:

- praca pedagoga szkolnego

-   praca Rzecznika Praw Ucznia

-   praca logopedy

-   praca świetlicy szkolnej

10. Sprawozdanie z pracy higienistki szkolnej.

11. Sprawy różne.

- analiza sprawdzianu kompetencji uczniów klas VI w roku szkolnym 2012/2013

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

RADY PEADAGOGICZNEJ W DNIU 29. 08.2013 R.

 

1. Powołanie komisji wnioskowej i protokolantów.

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Rady Pedagogicznej.

3. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy przystąpili

   do egzaminu poprawkowego.

4. Sprawozdanie ze sprawowanego nadzorupedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013.

5. Kalendarz roku szkolnego 2013/2014.

6. Rok szkolny 2013/2014 w województwie podlaskim – wytyczne z narady

   dyrektorów. Zmiany w prawie oświatowym.

7. Zapoznanie i zatwierdzenie przydziału godzin nauczycielom na rok szkolny

   2013/2014.

8. Zapoznanie i zatwierdzenie przydziału czynności dodatkowych nauczycieli.

9. Kwalifikacja uczniów kl. II – VI do zespołów wyrównawczych oraz do

    gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

10. Sprawy różne:

 

 

WYPRAWKA UCZNIA I KLASY

KLASA I

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

·        Nasze „Razem w szkole” – pakiet dla ucznia klasy I, J. Brzózka, K. Harmak,  K. Izbinska,  A. Jesiocha, wyd. WSiP

JĘZYK ANGIELSKI

 • „Treetops 1” – podręcznik, zeszyt ćwiczeń 1B, S. Howell, L. Kester-Dodgson, wyd. Oxford University Press, (UWAGA! – nauczyciel podejmie decyzje o zakupie odpowiedniego zeszytu ćwiczeń dla dzieci 6-letnich w trakcie roku szkolnego).

RELIGIA

 • „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”, red. W. Kubik,  wyd. WAM Kraków

Zeszyty:
zeszyt w dwie linie (16 kartkowy)
zeszyt w kratkę (16 kartkowy)
brudnopis
zeszyt do korespondencji
Piórnik:
długopis z niebieskim wkładem
2 ołówki
gumka
nożyczki
klej
kredki np. "bambino"
temperówka
linijka

Przybory do prac plastycznych:
teczka ( z rączką lub na gumkę)
Do teczki włożyć:
2 bloki rysunkowe z białymi kartkami
blok techniczny z białymi kartkami
1 blok techniczny z kolorowymi kartkami
1 blok rysunkowy  z kolorowymi kartkami
wycinanki
farby plakatowe
pędzel cienki i gruby
plastelinę
Teczka z gumką na sprawdziany
Strój gimnastyczny:
biała bluzka, spodenki, tenisówki z jasną podeszwą
Obuwie na zmianę w worku
Wszystko należy podpisać.

UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS V!

W wykazie podręczników dostępnych na stronie internetowej szkoly nastąpiła pomyłka. W klasie piątej będzie obowiązywał podręcznik do muzyki

 • „Lekcja muzyki” – podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń cz. I, M. Gromek, G. Kilbach, Nowa Era
Wykaz podręczników szkolnych na rok 2013/2014

Poniżej prezentujemy wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014

opis dokumentutypdata

wykaz podręczników

doc20-06-2013[ Pobierz ]
68 kB
UWAGA RODZICE! KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE

UWAGA RODZICE!

Konsultacje logopedyczne dla Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach oraz dzieci zamierzających rozpocząć naukę w naszej szkole od roku szkolnego 2013/2014 odbywać się będą

w środę (23.01.2013 r.) i piątek (25.01.2013 r.)

w godzinach 9.30 - 11.00 w budynku szkolnym przy ul. Tysiąclecia 17.

Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji w godzinach popołudniowych po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

w sekretariacie szkoły tel. 85 716 25 07.

logopeda szkolny

mgr Dorota Filewicz

UWAGA! ROZPORZĄDZENIE w sprawie dni wolnych w roku szkolnym 2012/2013

 

Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wymiar tych dni wolnych dla szkół podstawowych to 6 dni

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010, Dz. U. Nr 187, poz. 125

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013:

 • 2 listopada 2012 (piątek)
 • 4 kwietnia 2013 (czwartek) - sprawdzian kompetencji uczniów klas szóstych
 • 5 kwietnia 2013 (piątek)
 • 2 maja 2013 (czwartek)
 • 31 maja 2013 (piątek)

W tych dniach dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki, czynna będzie świetlica szkolna. 

Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

"Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"

opis dokumentutypdata

poradnik rodziców - druk

pdf04-10-2012[ Pobierz ]
2 681 kB

prezentacja "Rodzice w szkole"

pdf04-10-2012[ Pobierz ]
4 553 kB
ROZKŁAD DZWONKÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

CZAS TRWANIA LEKCJI I PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH

W BUDYNKU PRZY UL. TYSIĄCLECIA

ważny od dnia 01.09.2012 r.

 

                   Lekcja 1                               godz. 8.00 – 8.45

                   Przerwa                                 8.45 – 8.55

        

                   Lekcja 2                               godz. 8.55 – 9.40

                   Przerwa                                 9.40 – 9.50

 

                   Lekcja 3                               godz. 9.50 – 10.35

                   Przerwa                                 10.35 – 10.45

 

                   Lekcja 4                               godz. 10.45 – 11.30

                   Przerwa                                 11.30 – 11.40

 

                   Lekcja 5                               godz. 11.40 – 12.25

                   Przerwa obiadowa              12.25 – 12.45

 

                  Lekcja 6                               godz. 12.45 – 13.30

                   Przerwa                                 13.30 – 13.40

 

                   Lekcja 7                               godz. 13.40 – 14.25

                   Przerwa                                 14.25 – 14.30

 

                   Lekcja 8                               godz. 14.30 – 15.15

 

 

 

 

 

CZAS TRWANIA LEKCJI I PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH

W BUDYNKU PRZY UL. KONOPNICKIEJ

ważny od dnia 01.09.2012 r.

 

                   Lekcja 1                               godz. 8.00 – 8.45

                   Przerwa                                 8.45 – 8.55

        

                   Lekcja 2                               godz. 8.55 – 9.40

                   Przerwa                                 9.40 – 9.50

 

                   Lekcja 3                               godz. 9.50 – 10.35

                   Przerwa                                 10.35 – 10.45

 

                   Lekcja 4                               godz. 10.45 – 11.30

                   Przerwa obiadowa             11.30 – 11.55

 

                   Lekcja 5                               godz. 11.55 – 12.40

                   Przerwa                                 12.40 – 12.45

 

                  Lekcja 6                               godz. 12.45 – 13.30

                   Przerwa                                 13.30 – 13.40

 

                   Lekcja 7                               godz. 13.40 – 14.25

                   Przerwa                                 14.25 – 14.30

 

                   Lekcja 8                               godz. 14.30 – 15.15

Przywozy i odwozy 2012/2013

Rozkład przywozów i odwozów w roku szkolnym 2012/2013 od dnia 17.09.2012 r.

 

 

Jan Krzywosz Bogdan Świerzbiński Bogusław Jabłoński Robert Szydłowski

Przywozy

 

Kołodzież - 7.45

Krzeczkowo - 8.45

Przywozy

 

Hornostaje - 7.45

                - 9.40

Boguszewo - 8.45

Przywozy

 

Przytulanka -        7.45

                 - 9.40

Przywozy

 

Osowiec - 7.45

Kulesze - 8.45

Odwozy

 

Kołodzież- Dziękonie -                       13.35 

                       15.30

 

 

Krzeczkowo- 14.30

                       16.20

Odwozy

 

Hornostaje-                     13.35

                     15.30

 

Boguszewo -                    14.30

Odwozy

 

Przytulanka 13.35

                 14.30

                16.40

 

Boguszewo -15.30

Odwozy

 

Osowiec - 13.35

 

        Kulesze+Osowiec -             - 15.30

 

Kulesze  - 14.30

Plan lekcji

 

Zamieszczony plan lekcji nie jest wersją ostateczną, będą poprawki

 

Wyjaśnienia skrótów użytych w planie:

edu - zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III

e.inf - zajęcia z edukacji informatycznej

zwyr - zajęcia wyrównawcze

kz - koło zainteresowań

gkm - gimnastyka korekcyjna

zdw - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

zdw in. - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze indywidualne

zdw mat, zdw j.pol, zdw j.an .... - zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego

kon.spr - zajęcia przygotowujące do sprawdzianu kompetencji i do konkursów przedmiotowych

zdwp - zespół dydaktyczno-wyrównawczy

t.p. i - terapia pedagogiczna indywidualna

t.p. gr -terapia pedagogiczna grupowa

ppp - pomoc pedagogiczno - psychologiczna

spr.mat, spr.przy, spr.pol - zajęcia przygotowujące do sprawdzianu kompetencji

k.pol, k.plast, k.inf - koła zainteresowań (polonistyczne, plastyczne, informatyczne, matematyczne itp.)

42 - zajęcia prowadzone w ramach art. 42 KN wg. potrzeb uczniów i szkoły

SKŁADKI I OPŁATY

Ubezpieczenie (PZU) - 35 zł od ucznia płatne do 20.09.2012

Rada Rodziców 40 zł rocznie od rodziny

Środki specjalne 40 zł od ucznia 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Termin posiedzenia rady pedagogicznej - 30 sierpnia 2012 (czwartek) godz. 10.00.

opis dokumentutypdata

Porządek posiedzenia RP

doc01-08-2012[ Pobierz ]
32 kB

Wzór sprawozdania

doc01-08-2012[ Pobierz ]
45 kB
Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013

Poniżej prezentujemy wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013

 

opis dokumentutypdata

Zaktualizowany wykaz podręczników obowiązujących w roku szk. 2012/2013

doc01-08-2012[ Pobierz ]
40 kB
INFORMACJA DO RODZICÓW

Uwaga Rodzice!

Proszę każdego miesiąca podać do wychowawców informację o tym, że dziecko korzysta z obiadów w stołówce szkolnej

(płatne i dofinansowywane przez MOPS).

Dłuższe nieobecności dziecka proszę wcześniej zgłaszać do pani intendentki (nr tel. 85 716 2507 w.7)

wówczas koszt obiadów w następnym miesiącu zostanie pomniejszony.

Kierownik świetlicy

Godziny pracy świetlicy szkolnej

Od dnia 2 września 2010 świetlica w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach czynna będzie od godz. 7.00 do godz. 18.00. 

Wychowanków do świetlicy przyjmujemy na podstawie Karty zgłoszenia wypełnionej przez rodziców.

Lista zadanych pytań/zgłoszeń
Pytanie/zgłoszenie z dnia: 09-10-2012, godz. 19:43

Pytanie/zgłoszenie:

Czy ktoś z obrcnych w szkole nauczycieli ma dostęp do zakładania kont na stonie,potrzepnych do redagowania? Jeśli tak, to kto?

Odpowiedź:

Proszę zgłosić się do Pani Dyrektor Katarzyny Oszczapińskiej.

Pytanie/zgłoszenie z dnia: 07-09-2012, godz. 19:32

Pytanie/zgłoszenie:

Czy można zmienić godziny odwozów ponieważ dziecko wychodzi o godz.8.00 a wraca o 17.00.Ma dopiero 10 lat.Niedługo będzie wracało nocą.Proszę o tym pomyśleć i zrobić coś z tak późnym odwozem lub zmienić plan.

Odpowiedź:

Godziny przywozów i odwozów dzieci z poszczególnych kursów ustala Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach. Decydują również, kto z poszczególnych monieckich szkół ma pierwszeństwo przyjazdu I kursami.

Pytanie/zgłoszenie z dnia: 16-08-2012, godz. 22:18

Pytanie/zgłoszenie:

Kiedy będzie plan lekcji na rok 2012/2013?

Odpowiedź:

Plan lekcji będzie dostępny na stronie www od 3 września 2012 r.

Pytanie/zgłoszenie z dnia: 21-07-2012, godz. 17:19

Pytanie/zgłoszenie:

Czemu w szkole nie można przeklinać?

Odpowiedź:

A gdzie można przeklinać? To takie niekulturalne zachowanie.

Pytanie/zgłoszenie z dnia: 05-07-2012, godz. 20:42

Pytanie/zgłoszenie:

Kiedy będzie wiadomo kto w jakiej klasie z uczniów klas czwartych będzie zapisany?

Odpowiedź:

Listy uczniów z przydziałem do poszczególnych klas będą wywieszone pod koniec sierpnia w budynku przy ul. Tysiąclecia 17

Pytanie/zgłoszenie z dnia: 20-06-2012, godz. 15:16

Pytanie/zgłoszenie:

Czy w tym roku na stronie będzie wykaz podreczników?

Odpowiedź:

Jak co roku zostanie zamieszczony szczegółowy wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013.

Pytanie/zgłoszenie z dnia: 20-06-2012, godz. 14:43

Pytanie/zgłoszenie:

Czy jeśli nie oddałem książki 20 czerwca, czyli dziś to mogę przynieść ją jutro?

Odpowiedź:

Tak. Proszę zwrócić książki jak najszybciej.

Pytanie/zgłoszenie z dnia: 18-06-2012, godz. 18:56

Pytanie/zgłoszenie:

Kiedy będą wyniki konkursu plastycznego "MAMO, TATO NIE PAL"?

Odpowiedź:

W poniedziałek 25 czerwca podczas apelu zostaną wręczone nagrody.

Pytanie/zgłoszenie z dnia: 03-06-2012, godz. 21:21

Pytanie/zgłoszenie:

Kiedy jest zakończenie roku szkolnego klas 3?

Odpowiedź:

Minister Oświaty wyznaczyła termin zakończenia roku szkolnego na 29 czerwca i w tym dniu klasy trzecie otrzymają świadectwa.

Pytanie/zgłoszenie z dnia: 03-06-2012, godz. 18:14

Pytanie/zgłoszenie:

Czemu nauczyciele nie zmieniają obuwia?

Odpowiedź:

A gdzie w regulaminie szkolnym jest o tym mowa?

Pytanie/zgłoszenie z dnia: 29-05-2012, godz. 21:36

Pytanie/zgłoszenie:

Na jakiej stronie można sprawdzić wyniki sprawdzianu kompetencji?

Odpowiedź:

http://www.oke.lomza.pl/

Pytanie/zgłoszenie z dnia: 25-05-2012, godz. 21:48

Pytanie/zgłoszenie:

Jaki byłaby najlepsza forma ubioru na bal klas VI?

Odpowiedź:

Proszę nie traktować dyskoteki z okazji zakończenia roku szkolnego i edukacji w podstawówce jak wielkiego balu. Bal absolwentów to jest dyskoteka z poczęstunkiem. To po prostu ostatnia zabawa w szkole. Strój nie musi być "balowy" Wskazane, by było czysto i schludnie.

Bardzo źle wyglądają młode nastolatki przebrane i umalowane jak dorosłe kobiety.

Pytanie/zgłoszenie z dnia: 25-05-2012, godz. 09:19

Pytanie/zgłoszenie:

Dlaczego klasa VIc Będzie miała pizzę na balu 6 klas a klasy b oraz a będą miały kanapki?

Odpowiedź:

Te i inne pytania dotyczące balu proszę zadawać swoim rodzicom. To oni decydują, co będzie na balu.

Pytanie/zgłoszenie z dnia: 19-05-2012, godz. 19:43

Pytanie/zgłoszenie:

Dlaczego robią dla dzieci bal?

Odpowiedź:

???

Pytanie/zgłoszenie z dnia: 15-05-2012, godz. 21:02

Pytanie/zgłoszenie:

Czy szkoła planuje zaopatrzyć się w laptopy w roku szkolnym 2012/2013?
Tak, co roku uzupełniane i wymieniane są elementy sprzętu komputerowego.

Odpowiedź:

Pytanie/zgłoszenie z dnia: 15-05-2012, godz. 20:59

Pytanie/zgłoszenie:

Czy stypendia wydawane są co semestr?A jeśli nie, to co jaki okres?

Odpowiedź:

Stypendia są przyznawane co semestr. Wypłata stypendiów jest zależna od kondycji finansowej gminy. Jeżeli gmina nie przekazuje środków na wypłaty, to szkoła pieniążków nie wypłaca.

Pytanie/zgłoszenie z dnia: 15-05-2012, godz. 20:57

Pytanie/zgłoszenie:

Czy do szkoły można nosić urządzenia jak np. mp3,mp4 i przenośne konsole gier wideo?

Odpowiedź:

Szkoła jest przede wszystkim miejscem do nauki i zdobywania wiedzy, a nie chwalenia się posiadanym sprzętem. Byłoby lepiej, gdyby uczniowie pilnowali odrobienia pracy domowej i odpowiednio spakowanego tornistra niż nowinek technicznych.

Zaproś kolegów do domu i pokaż, co Ci rodzice lub dziadkowi kupili.

Pytanie/zgłoszenie z dnia: 15-05-2012, godz. 19:42

Pytanie/zgłoszenie:

Czy kl.6 będo miały koniec roku szkolnego wraz z kl. 4 i 5

Odpowiedź:

Tak

Pytanie/zgłoszenie z dnia: 14-05-2012, godz. 21:09

Pytanie/zgłoszenie:

Kiedy będzie zakończenie roku dla klas 6? Nie chcę balu 6 klas ;p

Odpowiedź:

Ja też nie chcę :(((

Pytanie/zgłoszenie z dnia: 14-05-2012, godz. 18:27

Pytanie/zgłoszenie:

Czy piąte klasy również jadą na wycieczkę do Warszawy? A jak nie, to gdzie?

Odpowiedź:

Z piątych klas na wycieczkę do Warszawy (razem z szóstą klasą) pojadą tylko najlepsi uczniowie.

Organizacja wycieczki to pieniądze, których szkoła nie posiada. Coraz trudniej zdobyć dotacje, szczególnie na rozrywkę.

Jeżeli piątak klasa chce jechać na wycieczkę to uczniowie będą ponosić pełną odpłatność za nią.

Treść nowego pytania/zgłoszenia:
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )