Konkursy

KONKURS ORTOGRAFICZNY

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach.

Cele konkursu:

rozszerzanie wiedzy o zasadach pisowni i interpunkcji,

 doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni,

zainteresowanie językiem polskim,

wzbogacanie słownictwa,

propagowanie zasad zdrowego współzawodnictwa.

znajomość zasad ortograficznych przewidzianych programem nauczania w klasach IV, V i VI

znajomość pisowni słownictwa związanego z:

epiką w kl. VI.mitami i legendami w kl. V.baśniami w kl. IV.

Zasady przeprowadzenia konkursu:

Konkurs jest wieloetapowy i trwać będzie przez cały rok szkolny2015/2016. Poszczególne etapy będą odbywały się pod koniec każdego miesiąca.

Punktacja etapowa:

I miejsce - 10 pkt.

II miejsce - 7 pkt.

III miejsce - 5 pkt.

IV miejsce - 3 pkt.

V miejsce - 2 pkt.

za udział - 1 pkt

 

Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi w czerwcu 2016 roku.

 

Tytuł „Mistrza Ortografiiklas IV, V i VI uzyskają uczniowie, którzy w czasie trwania konkursu zdobędą największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów decydować będzie liczba wyżej zajętych miejsc w poszczególnych etapach. Jeżeli to nie pozwoli na wyłonienie zwycięzcy – zostanie przeprowadzona dogrywka.

Zwycięzcy 

otrzymają puchary, wszyscy uczestnicy – dyplomy za udział w konkursie.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )