Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

W roku szkolnym 2018/2019 uczeń musi zgłosić do nauczyciela swój udział w wybranym konkursie przed terminem eliminacji szkolnych.

Na wszystkich etapach konkursu obowiązują karty kodowe, które muszą podpisać rodzice

Początek szkolnych eliminacji konkursowych godz. 9.00

 czas trwania - 90 minut


 

 

Terminarz eliminacji szkolnych, rejonowych i wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019

UPRAWNIENIA LAUREATÓW WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 2018/2019

http://www.kuratorium.bialystok.pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-olimpiady-turnieje/konkursy-organizowane-przez-pko/uprawnienia-laureatow-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych.html

Zakres wiedzy i umiejętności

Szczegółowe informacje na temat regulaminu poszczególnych konkursów dostępne są na stronie Kuratorium w Białymstoku: http://www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce Konkursy, olimpiady, turnieje.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )