Logopeda proponuje, wskazuje, radzi...

GODZINY PRACY LOGOPEDÓW SZKOLNYCH

GODZINY PRACY LOGOPEDÓW SZKOLNYCH


 

 

Pani Anna Szydłowska

 

Budynek szkoły przy ul. Konopnickiej 1

 

Poniedziałek: 11:30 - 15:00

 

Wtorek:       8:00 - 9:30

                    11:30 - 14:30

 

Czwartek: 11:30 - 13:30

 


 

Pani Urszula Woźniewska

 

Czwartek  8:00-10:00 

Piątek       8:00-11:00

(Od 8:00-9:00 ul.Tysiąclecia17)

  


 

 

Pani Dorota Filewicz

 

 Budynek szkoły przy ul. Tysiąclecia 17

 

 Czwartek 8.00-12.00

LOGOPEDA

mgr Urszula Woźniewska

 

"Jeśli chcemy zgłębiać prawdę o świecie, to zawsze musimy opierać się na mowie"
                                                                                       - Rudolf Steiner 

 

 

Gabinet logopedyczny wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt komputerowy do diagnozy i terapii logopedycznej, oraz
pomoce i materiały dydaktyczne.

 

ZADANIA LOGOPEDY SZKOLNEGO

* Diagnozowanie logopedyczne. 

* Organizowanie pomocy logopedycznej. 

* Prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej. 

 

 

  Podstawowym celem terapii logopedycznej jest usuwanie zaburzeń mowy, korekcja wymowy, nauczanie mowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej. Zajęcia logopedyczne  prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnego zapotrzebowania i możliwości ucznia.

Drodzy Rodzice!

Skuteczność i powodzenie terapii logopedycznej zależy

w dużej mierze od kontynuowania ćwiczeń w domu. U większości dzieci z wadą wymowy występuje niska sprawność motoryczna narządów artykulacyjnych. Poniżej przedstawiam ćwiczenia warg i języka, zachęcam do ćwiczeń z dzieckiem.

 

Ćwiczenia warg:
1. Wymawiamy na przemian „a-o” przy maksymalnym oddaleniu od siebie wargi górnej i dolnej.

2. Oddalanie od siebie kącików ust- wymawianie „iiiii”.

3. Zbliżanie do siebie kącików ust- wymawianie „uuuu”.

4. Cmokanie.

5. Parskanie/ wprawianie warg w drganie.

6. Wymawianie głosek w parach: a-i, a-u, i-a, u-o, o-i, a-o itp.

7. Wysuwanie warg w „ryjek”, cofanie w „ uśmiech”.

Ćwiczenia języka:

1. „ Głaskanie podniebienia” czubkiem języka, jama ustna szeroko otwarta.
2. Staramy się dotknąć językiem do nosa, do brody, w stronę ucha lewego i prawego.
3. Oblizywanie dolnej i górnej wargi przy ustach szeroko otwartych.
4.Wysuwanie języka w przód i cofanie w głąb jamy ustnej.

5. Dotykanie czubkiem języka na zmianę do górnych i dolnych zębów, przy maksymalnym otwarciu ust.
6. „Rurka” – wargi ściągnięte i zaokrąglone unoszą boki języka.
7. Język lekko wysunięty opiera się na wardze dolnej i przyjmuje na przemian kształt „ łopaty” i „ grota”.
8. Oblizywanie zębów po wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni dziąseł pod wargami.

 

 

 

 

 

"Rymowańce połamańce"

Dnia 2 czerwca 2017r. nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu logopedycznego "Rymowańce połamańce". Komisja w skladzie: p. Anna Radzajewska, p.Bożena Łosiewicz, p. Bożena Magnuszewska i p. Anna Szydłowska przyznała nagrody następującym uczniom:

 - Kalina N. klasa I a

- Aam C. klasa I a

- Weronika C. klasa II a

- Anna K. klasa II d

- Oliwia G. klasa III c

- Zuzanna C. klasa III b

- Hanna C. klasa III a

- Nikola K. klasa III d

- Małgorzata Z. klasa III d

- Mateusz Z. klasa III d

Gratuluję wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcom konkursu i zapraszam do udziału za rok. 

 

Logopeda - A. Szydłowska

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )