Matematyka

KANGUR 2013

21 marca 2013r odbędzie się konkurs matematyczny "KANGUR 2013". Wszystkich chętnych zapraszamy do udział w konkursie.

Opłata za uczestnictwo w konkursie 8zł.

Zapraszamy  

KANGUR MATEMATYCZNY 2012

15 MARCA 2012r. KONKURS MATEMATYCZNY KANGUR

 

 

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań

i umiejętności matematycznych. 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie

 

Opłata za uczestnictwo - 8zł. 


KONKURS PRZEDMIOTOWY ETAP SZKOLNY
15 listopada 2011r. w naszej szkole odbył się konkurs przedmiotowy z matematyki - etap szkolny. Do konkursu przystąpiło 30 uczniów klas piątych i szóstych. Każda z osób zmagała się z zestawem zadań matematycznych składającym się zadań zamkniętych i otwartych. Do etapu rejonowego zakwalifikowała się jedna osoba Jakub Olechno kl. VIb. Życzymy powodzenia!!!!
PRZEDMIOTOWY KONKURS MATEMATYCZNY

PRZEDMIOTOWY KONKURS MATEMATYCZNY składa się z trzech etapów: 

 

       - etap szkolny - 15.11.2011r

       - etap rejonowy - 12.01.2012r

       - etap wojewódzki - 24.02.2012r

 

 

1.    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.
2.    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
3. Uczniowi szkoły podstawowej, który uzyskał odpowiednio tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły wpisuje się z danych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
4.     Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów o których mowa w  § 5 ust. 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232 z późn. zm.)


ROK  SZKOLNY  2011/2012
WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KANGUR MATEMATYCZNY
W marcu uczniowie naszej szkoły pisali konkurs "KANGUR MATEMATYCZNY". Otrzymaliśmy wyniki naszych uczniów. Laureatem konkursu został Jakub Olechno kl. Vb uzyskując 138,75 pkt. Wyróżnienia otrzymali uczniowie: Anna Zabielska kl.Va, Patryk Łoś kl.IVc, wynik bardzo dobry otrzymali: Marcin Januszewski kl.II, Jakub Tarasiuk kl.II. W nagrodę Jakub jedzie na wycieczkę do Czech. Pozostałe osoby otrzymały nagrody książkowe. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
KANGUR MATEMATYCZNY 2011

 

       W dniu 17 marca 2011r w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach odbył się konkurs matematyczny „KANGUR”. Jak co roku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich podjęli rywalizację o jak najszerszą znajomość zagadnień matematycznych. „Kangur” – jest konkursem międzynarodowym, w którym udział biorą uczniowie nie tylko naszego państwa, ale całej Europy.

W tym roku w naszej szkole przystąpiło 113 uczestników z następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach – 68 osób

- Szkoła Podstawowa w Trzciannem – 31 osób

- Szkoła Podstawowa w Klewiance – 14 osób.

Konkurs podzielony jest na grupy wiekowe w następujących kategoriach:

„KANGUREK” – uczniowie klas II

„MALUCH” – uczniowie klas III – IV

„BENAMIN” – uczniowie klas V – VI

„KADET” – uczniowie klas I – II gimnazjum

„JUNIOR” – uczniowie klas III gimnazjum i I klasa szkoły średniej

„STUDENT” – uczniowie klas II – III szkoły średniej .

Aby uzyskać dobry wynik i jak największą ilość punktów należało wykazać się szybkim

i logicznym myśleniem, koncentracją uwagi. Ostateczne wyniki konkursu ogłoszone zostaną
w maju.


 

 

 

ROK SZKOLNY 2010/2011 
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )