Grono pedagogiczne w roku szk. 2018/2019

Biblioteka

mgr Alicja Kamińska, mgr Anna Kotiuk, mgr Anna Radzajewska

Biologia

mgr Elżbieta Skibicka

Chemia

mgr Mirosława Góralczyk

EDB

mgr Krzysztof Szklarzewski

Fizyka

mgr Mirosław Brozio

Geografia

mgr Barbara Sajkowska

Historia

mgr Michał Jaworowski, mgr Barbara Sajkowska

Informatyka

mgr Dariusz Grabowski,  mgr Anna Porębska

Język angielski

mgr Paweł Gulewicz, mgr Joanna Kulikowska, mgr Marta Pisanko, mgr Joanna Słowikowska

Język francuski

mgr Joanna Wasilewska

Język polski

mgr Alicja Anszczak, mgr Aneta Kirejczyk, mgr Joanna Kisło, mgr Katarzyna Oszczapińska, mgr Marzena Palecka, mgr Teresa Turczyńska

Język rosyjski

mgr Katarzyna Jankowska

Kształcenie zintegrowane

mgr Barbara Adamczyk, mgr Grażyna Buńkowska, mgr Beata Dzierżanowska (nauczyciel wspomagający), mgr Bogusława Kalinowska, mgr Krystyna Kolendo, mgr Bożena Łosiewicz,  mgr Marta Waśkiewicz (nauczyciel wspomagający), mgr Halina Wojtach, mgr Małgorzata Zajkowska ,mgr Izabela Zajko-Korniluk, mgr Bożena Żak

Logopeda

mgr Dorota Filewicz, mgr Anna Szydłowska, mgr Urszula Woźniewska

Matematyka

mgr Małgorzata Dmitruk, mgr Elżbieta Kuklo-Bogdan, mgr Anna Porębska, mgr Stefan Szydłowski

Muzyka

mgr Elżbieta Grygo

Nauczyciel wspomagający

mgr Katarzyna Szeszko, mgr Alicja Kamińska, mgr Marta Waśkiewicz

Pedagog szkolny

mgr Anna Geniusz, mgr Beata Jóźwiak

Plastyka

mgr Elżbieta Grygo, mgr Anna Porębska

Przyroda

mgr Izabela Sobczyk, mgr Elżbieta Skibicka

Psycholog szkolny

mgr Magda Obuchowska

Religia

Ks. Mariusz Borys, mgr Helena Radomska,  S. Halina Wojtkiewicz

Świetlica

mgr Katarzyna Jankowska, mgr Joanna Kisło, mgr Janina Lisiewicz, mgr Anna Rybicka, mgr Agata Sienkiewicz, mgr Anna Szydłowska, mgr Katarzyna Świerzbińska, mgr Anna Wroceńska, mgr Katarzyna Wróbel, 

Technika

mgr Marta Pisanko 

Wiedza o społeczeńswtie

mgr Mieczysław Kotiuk

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Barbara Sajkowska

Wychowanie fizyczne

mgr Andrzej Anszczak, mgr Karol Czubkowski, mgr Stanisław Filewicz, mgr Dariusz Jaworowski, mgr Magdalena Osicka, mgr Jolanta Rafało, mgr Elżbieta Smółko, mgr Zbigniew Stypułkowski, mgr Katarzyna Szklarzewska, mgr Jan Wojtach, mgr Tomasz Zdański

Wychowawcy w roku szkolnym 2018/2019

I a - I. Zajko - Korniluk

I b - B. Łosiewicz

I c - B. Żak

II a - B. Adamczyk

II b - K. Kolendo

II c - M. Zajkowska

III a - H. Wojtach

III b - G. Buńkowska

IV a - M. Palecka

IV b - B. Sajkowska

IV c - M. Dmitruk

V a - M. Jaworowski

V b - E. Grygo

V c - A. Porębska

V d - A. Kirejczyk

VI a - S. Filewicz

VI b - E. Smółko

VI c - I. Sobczyk

VII a - J. Rafało

VII b - J. Kulikowska

VIII a - P. Gulewicz

VIII b - E. Kuklo-Bogdan

VIII c - M. Pisanko

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )