Pedagog szkolny - Pani Beata Jóźwiak / Pani Anna Geniusz

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Pani Beata Jóźwiak

PONIEDZIAŁEK    1100 – 1330,  1430 – 1515

WTOREK                800 – 855 ,  945 – 1245

ŚRODA                  1000 – 1400

CZWARTEK            900 - 1330

PIĄTEK                  900 – 1400

 

 

 

Pani Anna Geniusz

PONIEDZIAŁEK    800 – 1200

ŚRODA                  1200 – 1600

CZWARTEK           800 – 1000

 

 

Drodzy Rodzice!

 

          Wszyscy chcecie być dobrymi rodzicami i na ogół nie szczędzicie wysiłku, aby wasze dzieci były szczęśliwe.

Staramy się, chcemy dla dziecka jak najlepiej, a mimo to zdarza się, że spotykają nas rozczarowania, a dziecko sprawia kłopoty, buntuje się, poszukuje nowych doświadczeń. Rodzice czują się bezradni, w dodatku mniej ważni dla dziecka niż jego rówieśnicy.

         Nie ma prostych i skutecznych recept na to, by uchronić dziecko przed zagrożeniami tego świata, ale jedno jest pewne: im lepszy mamy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej ustrzeżemy je przed papierosami, alkoholem czy narkotykami.

Rozmowa jest podstawą dobrych kontaktów z dzieckiem, bo pozwala lepiej poznać jego świat, oczekiwania, marzenia jak też i różnorodne problemy. Nie bójcie się rozmawiać także na trudne tematy. Dorastające dzieci potrzebują waszej dyskretnej obecności, dostępności i gotowości do udzielania im pomocy. Wierzą, że w porę zareagujecie, gdy będzie działo się coś niedobrego i znajdziecie sposób, aby rozwiązać problem.

        My, nauczyciele zachęcamy do tego abyście starali się zawsze znaleźć czas na rozmowę, gdy dziecko ma problem. Rozmowa pomaga pozbyć się przykrych uczuć, gdy dziecko czuje się bezradne i skrzywdzone. Pozwólcie mu się wygadać, wypłakać i wyzłościć. W żadnym przypadku nie bagatelizujcie jego problemów.

Znajdźcie też czas, gdy zechce podzielić się radością i sukcesem. Okazujcie swoje zadowolenie, to doda mu wiary w siebie.

Ważnym elementem w wychowaniu jest również obserwacja swego dziecka. Starajcie się dostrzegać sygnały, że dziecko was potrzebuje. Kiedy ma jakiś problem, nie zawsze poprosi was o rozmowę. Jednak jeżeli będziecie je uważnie obserwować, to zauważycie wszelkie zmiany.

Brak miłości, stabilnej samooceny, brak wiary w siebie, brak umiejętności rozwiązywania problemów, brak poczucia bezpieczeństwa często prowadzą do zachowań ryzykownych (dzieci i młodzież sięgają po papierosy, alkohol, narkotyki).

W czasie zajęć my pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy staramy się poruszać tematy związane z rozwojem młodego człowieka, ze świadomością własnych potrzeb i uczuć, z problemami w grupie rówieśniczej. Uczymy podejmowania decyzji i odmawiania (postaw asertywnych), organizujemy spektakle profilaktyczno – wychowawcze oraz konkursy promujące zdrowy styl życia.

 

"Dorastając jak Dziewczyna"

W dn. 18.01.2018 r. odbyło się kolejne coroczne spotkanie dziewcząt klas szóstych z przedstawicielką firmy "Always" pod hasłem "Dorastając jak dziewczyna" Program edukacyjny o dojrzewaniu. 

 

    

 

  

 

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień

Dnia 09.01.2018 r. uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień. Po teście uczniowie wysłuchali krótkiej pogadanki odnośnie "Krajowej mapy zagrożeń|, prowadzonej przez funkcjonariusza Policji Panią Izabelę Malinowską. Następnie zaprezentowano krótki film edukacyjny pt. "Pierwszy raz" na temat dopalaczy i narkotyków. 

 

    

 

    

 

    

 

    

"Uzależnienia od nowych mediów" oraz "Radzenie z emocjami"

Dnia 18.12.2017 r. odbyły się spotkania warsztatowe w klasach II i III prowadzone przez Panią psycholog Magdalenę Kakareko o tematyce: "Uzależnienia od nowych mediów" oraz "Radzenie z emocjami", w ramach realizacji zadań wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego. 

 

    

 

    

 

  

"Samouszkodzenia"

Dnia 11.12.2017 r.  w kl. VII c odbyły się zajęcia z psychologiem Panią Bożeną Oksztulską odnośnie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży pn. "Samouszkodzenia" (Narodowy Program Zdrowia). 

 

    

 

    

 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Dnia 20.11.2017 r. w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas IV-tych z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Mońkach panią Ewą Niemotko i panią Sylwią Świerzbińską. 
Przedstawiono wybrane prawa dziecka, zwiększono wiedzę i świadomość dzieci o przynależnych im prawach i uświadomiono dzieci o konieczności respektowania praw innych.
Uczniowie wykonali również plakaty plastyczne na konkurs pn „Znam swoje prawa…” w oparciu o Konwencję o Prawach Dziecka.

 

 

 

"Bella" przedstawienie profilaktyczne dla klas IV - VI

 Spektakl Bella ukierunkowany był na przeciwdziałanie agresji i przemocy, również cyberprzemocy. Widowisko ukazało najczęstsze przyczyny zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży. To kolejne działanie w ramach projektu "Bezpieczna + 2016". 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Bajka "O psotnym krasnalu"

01.12.2016 roku odbyło się przedstawienie profilaktyczne dla uczniów klas I - III. To bajka o krasnalach i wróżkach pobudziła wyobraźnię najmłodszej widowni. Wesołe krasnale, kot Dziwak i świat Wróżek przypomniały dzieciom zasady dobrego wychowania i grzeczności. Spektakl był kolejnym przedsięwzięciem z zakresu realizacji projektu "Bezpieczna + 2016".

 

  

 

  

SPOTKANIA Z DIETETYKIEM W KLASACH I-III

W ramach realizacji projektu "Bezpieczna + 2016" w dniach 28-29.11.2016r. odbyło się spotkanie warsztatowe z dietetykiem w klasach I -III. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną o zdrowym odżywianiu i następnie sami tworzyli piramidę zdrowego żywienia. 

 

  

 

  

 

  

 

  

SPOTKANIA Z DIETETYKIEM kl. IV-VI

W dniu 24.11.2016r. w ramach realizacji rządowego programu "Bezpieczna + 2016" odbył się cykl spotkań warsztatowych klas IV -VI z panią dietetyk. Uczniowie tworzyli piramidę żywieniową, rozwiązywali krzyżówki i rebusy dotyczące prawidłowego odżywiania się. obejrzeli prezentację multimedialną.

 

  

 

  

 

  

Konkurs plastyczny "Dzień bez internetu"

W ramach realizacji Rządowego projektu "Bezpieczna + 2016" zorganizowano konkurs plastyczny, którego celem było 

kształtowanie właściwych nawyków dotyczących zdrowego stylu życia, podkreślenie wartości higieny i zdrowia oraz inspirowania do twórczej aktywności. 

W konkursie wzięło udział 37 osób, nagrodzono 10 uczniów i 10 uczniów otrzymało wyróżnienia. pozostałym uczestnikom wręczono drobne upominki. 

    

 

     

 

     

 

    

 

    

 

Realizacja Rządowego Projektu "Bezpieczna + 2016" Warsztaty w klasach 4-6

W dniach 10-11.10.2016r. odbyły się warsztaty profilaktyczno - terapeutyczne wśród uczniów klas 4-6. Tematem była "Cyberprzemoc- nie jesteś anonimowy". Celem było uwrażliwienie uczniów na skalę problemu oraz wypracowanie z nimi zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci. 

 

  

  

  

  

  

"Bezpieczna + 2016" Warsztaty w klasach 1-3

W związku z realizacją Rządowego Programu "Bezpieczna + 2016" w dniach 26-27.09.2016 r.  odbyły się warsztaty profilaktyczno - terapeutyczne wśród uczniów klas 1-3. Temat spotkań - "Agresja - panuję nad emocjami". Celem warsztatów było przekazanie uczniom wiedzy dotyczącej konsekwencji zachowań agresywnych oraz wypracowanie u nich umiejętności negocjowania i rozwiązywania problemów bezprzemocowo. Uczniowie podczas zajęć analizowali pojęcie agresji i jakie są jej formy, poznali rzeczywiste przyczyny zachowań agresywnych oraz konsekwencje jakie płyną z tych zachowań dla sprawcy i ofiary. Uczyli się umiejętności kontrolowania impulsów i radzenia sobie z gniewem oraz patrzenia na problem z różnych perspektyw.

 

  

 

  

 

  

    

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH

Dnia 06.05.2016r. odbyło się spotkanie klas piątych z funkcjonariuszami Komendy Policji Powiatowej w Mońkach. Tematem spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich. Omówiono zjawisko przemocy i cyberprzemocy wśród uczniów, a także o wynikających konsekwencjach prawnych dotyczących niedostosowania społecznego wśród nieletnich.

 

  

 

  

TRZYMAJ FORMĘ!

Dnia 21.04.2016 po raz kolejny rozstrzygnięto konkurs plastyczny ph:"Trzymaj Formę". W konkursie wzięło udział 30 uczestników. Spośród prac wyłoniono 6 nagród 8 wyróżnień. Konkurs zachęcał do promowania zasad prawidłowego żywienia oraz codziennej  aktywności ruchowej, tak aby tryskać zdrowiem i energią.

 

  

 

  

"Jak prawidłowo zgłosić pożar, wypadek"

W dniach 07-11.03.2016 odbyły się pogadanki szkoleniowe w klasach I - VI na temat "Jak prawidłowo zgłosić pożar, wypadek" prowadzone przez pracownika Komendy Powiatowej Straży Pożarnej kpt. Cezarego Grygo.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Światowy Dzień Rzucania Palenia - 19 listopada 2015

W związku z coroczną kampanią Światowy Dzień Rzucania Palenia w szkole zostały podjęte odpowiednie działania mające na celu motywowanie uczniów do zdrowego trybu życia - wolnego od nałogów. Przeprowadzono  pogadanki w klasach IV - VI w oparciu o prezentację multimedialną.

 

   

 

   

     

"Odpowiedzialność prawna nieletnich"

W dniu 24.02.2015 r. odbyło się spotkanie Pracownika Komendy Powiatowej Policji w Mońkach - p. E. Niemotko z uczniami klas piątych. Temat spotkania "Odpowiedzialność prawna nieletnich". Przedstawiono i omówiono zjawisko przemocy wśród uczniów, a także o wynikających konsekwencjach prawnych dotyczących niedostosowania społecznego wśród nieletnich.

 

   

 

  

 

   

GAZETKA PROFILAKTYCZNA

Program edukacyjny dla dziewcząt kl. VI

„Między nami kobietkami”

 

  Dnia 08.12.2014 roku odbyło się spotkanie przedstawiciela firmy Procter & Gamble z dziewczętami klas szóstych w ramach programu edukacyjnego „Między nami kobietkami”. Program omawia przemiany i problemy wieku dojrzewania.

         Celem jego jest przygotowanie dziewcząt do pierwszej miesiączki, jak również uzupełnienie wiedzy z zakresu fizjologii dojrzewania.

 

         Program pomógł dziewczętom w:

 • lepszym zrozumieniu przemian fizycznych i emocjonalnych zachodzących w okresie dojrzewania oraz złagodzeniu stresów związanych z dorastaniem
 • głębszym zapoznaniu się z przebiegiem cyklu menstruacyjnego
 • niwelacji mitów i obaw związanych z miesiączką
 • wyrobieniu właściwych nawyków higienicznych

Po zakończonej pogadance dziewczęta otrzymały małe zestawy zawierające: kolorowe broszurki informacyjne „Między nami kobietkami”.

Wszystkie dziewczęta które wzięły udział w spotkaniu stwierdziły, że było ono bardzo interesujące i kształcące.

 

  

 

  

 

  

 

 

STOP CYBERPRZEMOCY

Dnia 06.06.2014 roku uczniowie klas IV - VI uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych ph. "Stop cyberprzemocy" prowadzonych przez terapeutę Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji w Białymstoku Panią Agatę Niemczynowicz. Celem spotkania było uświadomienie dzieci na zjawisko cyberprzemocy. Zapoznanie z konsekwencjami oraz poznanie aspektów prawnych. Zajęcia były prowadzone metodą wykładowo - warsztatową: pogadanka, wykład, praca w grupach, projekcja filmu i prezentacja bajki profilaktycznej. Uczniowie wypełniali również ankiety o cyberprzemocy. Dzieci pozytywniw oceniły przeprowadzone zajęcia edukacyjne.

 





Konkurs "Trzymaj formę"

W dniu 28.04.2014 r. wręczono nagrody oraz wyróżnienia uczniom, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym ph. "Trzymaj formę". Był on skierowany do uczniów IV - VI. Celem konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia, edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków, promocja aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Spośród 40 prac nagrodzono 6, a wyróżnień przyznano 10. Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

                                                

                                               

DROGI UCZNIU!

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • masz problemy w porozumiewaniu się z nauczycielem
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej oraz masz problemy rodzinne
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Serdecznie zapraszam.

 

 

Informacja dla rodziców.

Wielce Szanowni Rodzice!

 

Bądź więc uprzejmy – Szanowny Rodzicu – przeczytać naszą krótką notatkę do końca, bez względu na swoje poglądy na palenie i na fakt czy sam palisz, czy nie.  

 

Czy Twoje dziecko próbowało już palić?  

A może już pali?  

Może uważasz, że palenie dziecka to nie jest problem, gdyż masz inne poważniejsze sprawy?  

 

PAMIĘTAJ:

 

 • Palenie zaczyna się od spróbowania – co zdarza się większości dzieciom i to nierzadko w bardzo młodym wieku.

 

 • Niektórzy zaczynają eksperymentować z paleniem, co najczęściej przypada na V i VI klasę, a to może się przerodzić w systematyczne palenie i doprowadzić – tak, jak u ludzi dorosłych – do nałogowego palenia!

 

 • Dzieci z rodzin, w których jedno z rodziców pali, dwukrotnie częściej niż dzieci z rodzin niepalących, stają się nałogowymi palaczami. Gdy obydwoje rodziców palą – to prawie pewne jest pojawienie się w rodzinie nowego palacza.

 

 • Palenie wpływa nie tylko na pogorszenie stanu zdrowia dziecka, lecz również na gorsze wyniki w nauce.  

 

Dlaczego dzieci sięgają po papierosa?  

 

 • Ponieważ palą koledzy

   

Wpływ rówieśników, presja wywierana na innych są ogromne

 

Wpływ grupy może być wtedy niebezpieczny, gdy dziecko nie potrafi odmówić, powiedzieć “nie palę” i nie czuć się głupio z tego powodu.

 

 • Ponieważ czują się słabi mało wartościowi

   

Dziecko ma wrażenie, że paląc papierosa staje się dorosłym.

Obraz palacza – osoby dojrzałej, zadowolonej, pełnej humoru i fantazji, człowieka sukcesu – palenie jest przedstawione przez aktorów w filmach, idoli w programach młodzieżowych, na koncertach itp. Któż z nas nie chciałby takim być? Ale to przecież tylko chwyt reklamowy! Palenie nie jest sposobem na sukces, wręcz przeciwnie – przysparza nam różnych problemów, zwłaszcza zdrowotnych.

 

 • Ponieważ palą rodzice lub starsze rodzeństwo

   

Przykład jest zaraźliwy, zły przykład rodziców również.

 

 • uczenie dzieci umiejętności odmawiania – co powinno wpłynąć na wzrost odporności na wpływy rówieśników;
 • uświadamianie odpowiedzialności za własny rozwój i zdrowie;
 • kształtowanie szacunku do siebie; zdobywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

   

Wspaniale, jeżeli Twoje dziecko posiada tego typu umiejętności. A jeżeli sobie nie radzi albo nie zawsze sobie radzi właściwie?

 

Nasz wysiłek, bez Twojej pomocy i wsparcia, przyniesie niewielkie efekty. Spróbuj dokonać zmian również w swoich zachowaniach.

Przykład jest najbardziej zaraźliwy.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )