Aktualny plan lekcji ważny od 5 lutego 2018

 PLAN LEKCJI aktualny od 12 lutego 2018.

 

Jeżeli plan lekcji nie wyświetla się prawidłowo, proszę wyczyścić historię przeglądarki. 

(plan wygenerowano dnia 2018-02-10)

 

 

 

Wykaz skrótów

Wykaz skrótów:

wdż - wychowanie do życia w rodzinie

edu - zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III

zdw- zajęcia wyrównawcze

kz - koło zainteresowań

korek.- gimnastyka korekcyjna

zdw - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

zdw in. - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze indywidualne

zdw mat, zdw pol, zdw ang .... - zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego

tp. i - terapia pedagogiczna indywidualna

tp. gr -terapia pedagogiczna grupowa

rew. - rewalidacja

k.pol, k.plast, k.inf - koła zainteresowań (polonistyczne, plastyczne, informatyczne, matematyczne itp.)

wf m - wychowanie fizyczne sala w "małej dwójce"

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )