Szkoła Podstawowa nr 2

w Mońkach

Plan lekcji aktualny od 6 lutego 2017

 

PLAN LEKCJI został również wywieszony na szkolnych tablicach ogłoszeń 

UWAGA! Niewielkie zmiany w PLANIE LEKCJI od 6 lutego 2017 r.

Wykaz skrótów:

wdż - wychowanie do życia w rodzinie

edu - zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III

zdw- zajęcia wyrównawcze

kz - koło zainteresowań

korek.- gimnastyka korekcyjna

zdw - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

zdw in. - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze indywidualne

zdw mat, zdw pol, zdw ang .... - zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego

tp. i - terapia pedagogiczna indywidualna

tp. gr -terapia pedagogiczna grupowa

rew. - rewalidacja

k.pol, k.plast, k.inf - koła zainteresowań (polonistyczne, plastyczne, informatyczne, matematyczne itp.)

wf m - wychowanie fizyczne sala w "małej dwójce"

 

Jeżeli PLAN LEKCJI nie wyświetla się prawidłowo - proszę wyczyścić historię w swojej przeglądarce (szczególnie pliki cookies) 

Aktualna data wygenerowania planu: 2017-01-30 (na dole strony, pod tabelą z planem)

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )