Przyroda

stronę redagują: p. Elżbieta Skibicka i p. I. Sobczyk

 

Kodeks miłośnika przyrody:


1. Opiekuj się przyrodą dookoła siebie, dbaj o jej niezakłócone trwanie.

2. Zawsze pamiętaj, że przyroda żyje i czuje, zachowaj ostrożność i odpowiedzialność w kontakcie z przyrodą. Zanim coś zrobisz, pomyśl o skutkach swego postępowania.

3. Przygotuj się nas potkanie z przyrodą- szukaj informacji, czytaj, słuchaj. Im więcej wiesz, tym będziesz lepszym opiekunem przyrody.

4. Szanuj zwierzęta: nie zakłócaj im spokoju, nie krzycz, nie hałasuj, nie płosz ich, nie niszcz ich domów: nor, gniazd, dziupli.

5. Nie dotykaj dziko żyjących zwierząt, nie łap ich, nie przenoś bez potrzeby, nie depcz, nie rozkopuj ściółki.

6. Dbaj o drzewa, inne rośliny i grzyby: nie łam, nie zrywaj bez potrzeby, nie depcz, nie rozkopuj ściółki.

7. Dbaj o czystość otoczenia; nigdy, przenigdy nie wyrzucaj żadnych śmieci do lasu ani do wody; zbieraj śmieci po innych.

8. Przestrzegaj wskazówek i zaleceń na danym terenie, poinformuj służbę leśną lub straż miejską, gdy zauważysz jakiś problem.

9. Nie rozpalaj ognia w miejscach do tego nieprzewidzianych, nie zostawiaj śladów swojej obecności w lesie, na łące, w parku, na plaży.

10. Alarmuj natychmiast, gdy zauważysz pożar lasu. 

clip_image002.gif

 

 

Konkurs ekologiczny "Bądź na tak dla Eko.."

Organizatorem konkursu jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat ekologii w naszym powiecie, regionie, kształtowanie postaw proekologicznych i uświadomienie zagrożeń środowiska naturalnego. Przedmiotem konkursu było wykonanie przez uczniów prac plastycznych (dowolną techniką) pod tytułem "W poszukiwaniu Ziemi, o jakiej marzymy". W konkursie wzięło udział ośmiu uczniów klas IV - VI. Zgodnie z regulaminem prace zostały dostarczone do 10 października 2011r.

I miejsce otrzymała Karolina Karwowska z kl. Vc i wyróżnienia Aleksandra Szeszko z kl. VIc oraz Julita Grabowska z kl. VIc. Świetnie, gratulacje!

Konkurs "Orlik - ptak jakich mało"

Organizatorem konkursu jest Biebrzański Park Narodowy. Celem konkursu jest ukazanie orlika, jako gatunku zagrożonego wyginięciem oraz promowanie idei jego ochrony. Każdy uczestnik mógł wykonać jedną pracę dowolną techniką, również z wykorzystaniem form przestrzennych. W konkursie tym udział wzięło 16 uczniów z klas IV-VI. Uczennica z kl. Vc Beata Porzecka wykonała pięknego orlika na gnieździe z trzciny. Pozostałe prace to prace plastyczne. Pięć najlepszych prac (zgodnie z regulaminem) zostało dostarczonych do BPN do 15 października 2011r.

Nagrodę otrzymała Beata Porzecka z kl. Vc, a wyróżnienia Ada Kuczyńska z kl. VIa i Elwira Wilamowska z kl. VIc. Gratuluję!

opis dokumentutypdata
Praca Beaty Porzeckiej z kl. Vc
jpg07-11-2011[ Pobierz ]
864 kB
Konkurs "Przyroda wokół mnie"

Zorganizowany został przez Regionalną Dyrekcję Środowiska w Białymstoku, pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do wyrażenia swoich emocji związanych z przyrodą. Poprzez prace plastyczne i fotograficzne mogli oni zaprezentować sposób w jaki odbierają przyrodę i potrzebę jej ochrony w miejscach swojego zamieszkania i najbliższej okolicy. W konkursie tym wzięło udział 24 uczniów z klas IV-VI z naszej szkoły; wysłane zostały dwie prace plastyczne i siedem prac fotograficznych. Ogółem wzięło udział 77 szkół z województwa podlaskiego; 323 uczniów - 3600 fotografii i 503 uczniów - prace plastyczne. 14 października 2011r. zakończyły się obrady jury konkursu. Otrzymaliśmy miłą informację, że uczeń naszej szkoły Jakub Rogalski kl. IVb został laureatem konkursu; brawo! Oficjalne rozdanie nagród i podziękowania laureatom i ich opiekunom odbyło się 20 października 2011r. w siedzibie RDOŚ w Białymstoku. 

opis dokumentutypdata
Nagrodzona praca Jakuba Rogowskiego z kl. IVb
jpg07-11-2011[ Pobierz ]
2 510 kB
Jakub Rogowski kl. IVc
jpg07-11-2011[ Pobierz ]
873 kB
Konkurs "Wodniczka- niepozorny klejnot Biebrzańskich Bagien"

Uczniowie naszej szkoły z klas IV-VI  brali udział w konkursie plastycznym na plakat pt: Wodniczka- niepozorny klejnot Biebrzańskich Bagien zorganizowany przez BPN we współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony ptaków (OTOP), w ramach obchodzonego Roku Wodniczki. Przedmiotem konkursu było ukazanie wodniczki jako gatunku zagrożonego wyginięciem oraz promowanie idei jego ochrony. Ogółem nadesłano 82 prace z 25 szkół:

56 prac- z 16 szkół podstawowych: 26 prac- z 9 gimnazjów.

Z naszej szkoły Norbert Łapiński kl. Va zajął III miejsce oraz Anita Jarocka kl.VIa- wyróżnienie oprócz tego za udział w konkursie Marlena Mojsak kl IVb, Natalia Cimoch kl. Va, Elwira Wilamowska kl. IVc otrzymali okolicznościowe znaczki z wodniczką ufundowane przez OTOP.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 02 maja br. o godz.11,00 podczas Targów Twórczosci Ludowej w Osowcu Twierdzy.

Nagrodzone prace prezentowane są na stronie WWW.biebrza.org.pl w aktualnościach.

Ogólnopolski konkurs pt. "Wesołe śmieci"

Wielkim zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się ogólnopolski konkurs pt.: "Wesołe śmieci”. Przedmiotem konkursu było wykonanie rzeźby/ maskotki w całości z materiałów wtórnych. W tym konkursie wzięło udział VIII zespołów (razem 18 uczniów z kl. IV- VI). Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Środowiska w Warszawie. Celem konkursu było uświadomienie uczniom szkół podstawowych oraz ich opiekunom jak bardzo istotny jest problem segregacji odpadów oraz zapobieganie powstawaniu odpadów. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12 kwietnia 2010 r. Na uczniów oraz szkołę czekają cenne nagrody rzeczowe.

Życzę powodzenia !

Konkurs wiedzy ekologicznej

Uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy ekologicznej dla szkół podstawowych( dwóch uczniów z kl. VI). Organizatorem konkursu było Wydawnictwo Europa. Celem konkursu było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska, uwrażliwienie na aktualne problemy ochrony najbliższego środowiska. Pytania konkursowe dotyczyły zagadnień: ekologii, problemów ochrony środowiska, zjawisk globalnych. Ogłoszenie wyników nastąpi 28.02.2010 r.

Konkurs plastyczny na plakat propagujący ochronę środowiska ( 2 osoby z kl. VI A). Ogłoszenie wyników nastąpi w tym samym terminie.

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

Dnia 04.12.2009 r. odbyły się eliminacje szkolne Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. W konkursie wzięło udział 13 uczniów z klas szóstych. Do eliminacji rejonowych zakwalifikowali się uczniowie:

  • Ciborowski Marek kl. VI,,B"
  • Jankowska Alicja  kl. VI,,B"    

Eliminacje rejonowe Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego odbędą się 12.02.2010 r. w Białymstoku.

Życzę powodzenia i owocnej nauki!

Akcja "Sprzątanie Świata"
Dnia 23.09.2009 r. uczniowie SP nr 2 w Mońkach uczestniczyli w akcji "Sprzątanie Świata". Każda klasa miała przydzielony teren do uporządkowania. Uczniowie otrzymali rękawice i worki do śmieci. Pod nadzorem opiekunów z wielkim zapałem i zaangażowaniem włączyli się do akcji "Sprzątania Świata". Za zorganizowanie i przeprowadzenie akcji odpowiedzialna była p. Elżbieta Skibicka.
getfile.php.gif

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )