Szkoła Podstawowa nr 2

w Mońkach

Menu główne
Schronisko młodzieżowe
O nas
Dokumenty
Przyjaciele Szkoły
Archiwum

Stowarzyszenie Przyjaciół "Dwójki"

Stowarzyszenie zostało powołane 28 maja 2008.

Jest organizacją pozarządową, która ma na celu wspieranie i rozwój uczniów SP 2 w Mońkach. Każdy może wesprzeć działalność naszego stowarzyszenia wpłacając dobrowolne kwoty na konto.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół "Dwójki" od 8 marca 2010 posiada status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu statusowi organizacja może uzyskiwać przychody z 1% podatku dochodowego.

Wspomóż Stowarzyszenie Przyjaciół „Dwójki”, które działa

na rzecz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach.

Ciebie to nic nie kosztuje, a Szkoła wiele zyskuje!

Przekaż 1% podatku na dzieci ze swojego otoczenia. Sprawdź, jak wydamy Twoją darowiznę.

Razem zorganizujemy:

- ciekawe formy zajęć pozalekcyjnych

- nowe pomoce dydaktyczne

- ciekawe konkursy z nagrodami

- dofinansujemy wycieczki szkolne i obozy sportowe

KRS 0000306828   Nr konta 09 8085 0005 0008 2325 2000 0010

Cele statutowe:

Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej, a w szczególności:

  1. działalność charytatywna na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci,
  2. wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach,
  3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
  4. wspomaganie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych,
  5. organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci,
  6. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  7. upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji,
  8. pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności Stowarzyszenia,
  9. inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego,
  10. pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego Szkoły.
Sprawozdania merytoryczne

Tutaj można pobrać i zapoznać się ze sprawozdaniami merytorycznymi za poszczególne lata.

opis dokumentutypdata

Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok

doc24-01-2016[ Pobierz ]
75 kB

Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok

doc24-01-2016[ Pobierz ]
76 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )