Szkoła Podstawowa nr 2

w Mońkach

Menu główne
Schronisko młodzieżowe
O nas
Dokumenty
Przyjaciele Szkoły
Archiwum

Strona Samorządu uczniowskiego " Jaś"

             

 

 

Regulamin Szczęśliwego numerka

 

  1. Numerek musi być zmieniany codziennie.
  2. Losowanie "Szczęśliwego numerka" odbywa się na dolnym korytarzu, w obecności upoważnionego przez RADĘ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO" oraz nauczyciela dyżurującego w każdy dzień roboczy szkoły o godz. 8:00.
  3. "Szczęśliwy numerek" odpowiada numerowi w dzienniku.
  4. Osoba z wylosowanym numerkiem jest zwolniona z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.
  5. Uczeń z wylosowanym numerkiem ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w lekcji oraz pisania wcześniej zapowiedzianego sprawdzianu.
  6. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń  traci swoje przywileje, których może go pozbawić każdy pracownik, w porozumieniu z Radą SU.
  7. Wylosowany numerek z danego dnia każdego miesiąca nie może powtarzać się w tym samym miesiącu.
  8. Pierwszego dnia każdego miesiąca numerki zostają pomieszane i losowanie zaczyna się od początku.
  9. "Szczęśliwy numerek" będzie wywieszony w gablocie SU.
  10. "Szczęśliwy numerek" nie dotyczy osób, które bardzo często opuszczają zajęcia szkolne oraz notorycznie uchylają się od odpowiedzi.

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )