Opiekun Samorządu Uczniowskiego "Jaś" - Pani Joanna Kulikowska

 

 

 


 

KARTKA NIEPYTKA

 

KARTKA NIEPYTKA

 

Inicjatywa ma na celu zmotywowanie uczniów do poprawy szkolnej frekwencji, dostrzeżenie i nagrodzenie tych, którzy wyróżniają się wzorową, 100 procentową frekwencją.

 

Przedstawiamy poniżej regulamin Kartki Niepytki, z którym o zapoznanie się prosimy wychowawców, nauczycieli i uczniów.

 

1. KARTKĘ NIEPYTKĘ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • uzyskał 100 procentową frekwencję w minionym miesiącu,
 • nie ma na swoim koncie żadnego spóźnienia  w minionym miesiącu.
 • nieobecności usprawiedliwione mogą być brane pod uwagę tylko w wyjątkowych okolicznościach (decyzja należy do wychowawcy)

 

2. PRZYWILEJE  UCZNIA,  KTÓRY  OTRZYMAŁ KARTKĘ NIEPYTKĘ:

 • Zwolnienie nie obejmuje zapowiedzianych sprawdzianów, prac klasowych, praktycznych ćwiczeń sprawdzających.
 • Uczeń wybiera dowolny dzień w roku szkolnym, w którym chce wykorzystać Kartkę  Niepytkę. 

 

3. JAK DZIAŁA KARTKA NIEPYTKA:

 • Uczeń jest zwolniony z pytania, sprawdzania pracy domowej i niezapowiedzianych kartkówek w jednym wybranym przez siebie dniu.
 • Uczeń wręcza Kartkę Niepytkę nauczycielowi w chwili wywołania do odpowiedzi lub kartkówki i jest ona ważna jeden dzień.
 • Nauczyciel, u którego Kartka Niepytka została „uruchomiona” podpisuje się na niej i wpisuje datę.
 • Każdy nauczyciel ma obowiązek respektować Kartkę Niepytkę.
 • Kartka Niepytka jest jednorazowego użytku.
 • Kartka Niepytka jest ważna tylko z pieczątką szkoły.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )