To warto znać:

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Kartkówka ze znaków OSTRZEGAWCZYCH:

Klasa IV a - 22 LUTY 2017

Klasa IV b - 22 LUTY 2017

Klasa IV c - 27 LUTY 2017

opis dokumentutypdata

ZNAKI OSTRZEGAWCZE (DO POBRANIA) 

doc08-02-2016[ Pobierz ]
114 kB
Testy na kartę rowerową

Zachęcam do rozwiązywania testów przygotowujących do egzaminu na kartę rowerową. 

http://brd.edu.pl/testy/testy.html 

http://sp2aug.pl/glownat.htm 

http://1000brd.pl/ 

http://kartarowerowa.net.pl/ 

http://www.bobojogo.host.sk/test1.html 

Karta rowerowa

Przygotowując się do egzaminu na kartę rowerową, warto skorzystać ze stron:

http://www.spkurow.pl/nowa/karta/wyposazenie/wyposazenie.htm 

http://brd.edu.pl/ 

http://spkurow.pl/nowa/karta/znaki/znaki.htm

http://kartarowerowa.oskduet.pl/

http://sp2aug.pl/glownat.htm 

http://berde.cba.pl/zninfo.htm

http://1000brd.pl/ 

http://spkurow.pl/nowa/karta/rowery/rowery.htm

http://www.bobojogo.host.sk/test1.html 

http://oskduet.pl/nauka-jazdy/skrzyzowania/co-to-jest-skrzyzowanie 

http://oskduet.pl/nauka-jazdy/skrzyzowania/rodzaje-skrzyzowan 

http://oskduet.pl/nauka-jazdy/skrzyzowania/ogolne-zasady 

http://oskduet.pl/nauka-jazdy/skrzyzowania/sytuacje-rownorzedne 

http://oskduet.pl/na-drodze 

http://www.spkurow.pl/nowa/karta/wyposazenie/wyposazenie.htm 

http://spkurow.pl/nowa/karta/pomoc/pomoc.htm 

Znaki informacyjne

Kartkówka ze znaków informacyjnych:

klasa IV a - 25 kwietnia 2016 r.

klasa IV b - 27 kwietnia 2016 r.

 

opis dokumentutypdata

Znaki informacyjne

doc12-04-2016[ Pobierz ]
125 kB
Znaki nakazu

Kartkówka ze znaków nakazu:

Klasa IV a - 21 marca 2016 r.

Klasa IV b - 23 marca 2016 r. 

opis dokumentutypdata

Znaki nakazu

doc07-03-2016[ Pobierz ]
77 kB
ZNAKI ZAKAZU

Kartkówka ze znaków zakazu:

klasa IV a - 7 marca 2016

klasa IV b - 9 marca 2016

opis dokumentutypdata

Znaki zakazu (do pobrania)

jpg22-02-2016[ Pobierz ]
128 kB
ZNAKI NAKAZU
C-1 C-1, Nakaz jazdy w prawo przed znakiem Nakaz jazdy w prawo przed znakiem
C-2 C-2, Nakaz jazdy w prawo za znakiem Nakaz jazdy w prawo za znakiem
C-3 C-3, Nakaz jazdy w lewo przed znakiem Nakaz jazdy w lewo przed znakiem
C-4 C-4, Nakaz jazdy w lewo za znakiem Nakaz jazdy w lewo za znakiem
C-5 C-5, Nakaz jazdy prosto Nakaz jazdy prosto
C-6 C-6, Nakaz jazdy prosto lub w prawo Nakaz jazdy prosto lub w prawo
C-7 C-7, Nakaz jazdy prosto lub w lewo Nakaz jazdy prosto lub w lewo
C-8 C-8, Nakaz jazdy w prawo lub w lewo Nakaz jazdy w prawo lub w lewo
C-9 C-9, Nakaz jazdy z prawej strony znaku Nakaz jazdy z prawej strony znaku
C-10 C-10, Nakaz jazdy z lewej strony znaku Nakaz jazdy z lewej strony znaku
C-11 C-11, Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku
C-12 C-12, Ruch okrężny Ruch okrężny
C-13 C-13, Droga dla rowerów Droga dla rowerów
C-13a C-13a, Koniec drogi dla rowerów Koniec drogi dla rowerów
C-14 C-14, Prędkość minimalna Prędkość minimalna
C-15 C-15, Koniec minimalnej prędkości Koniec minimalnej prędkości
C-16 C-16, Droga dla pieszych Droga dla pieszych
C-16a C-16a, Koniec drogi dla pieszych Koniec drogi dla pieszych
Droga dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi Droga dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi
Droga dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi Droga dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi
Koniec drogi dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi Koniec drogi dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi
C-17 C-17, Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
C-18 C-18, Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
C-19 C-19, Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
ZNAKI ZAKAZU
Znaki drogowe zakazu
B-1 B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach

B-2 B-2 Zakaz wjazdu

B-3 B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli jednośladowych

B-3a

B-3a Zakaz wjazdu autobusów

 

B-4 B-4 Zakaz wjazdu motocykli

B-5 B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

B-6 B-6 Zakaz wjazdu ciągników rolniczych

B-7 B-7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami

B-8

B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

 

B-9 B-9 Zakaz wjazdu rowerów

B-10 B-10 Zakaz wjazdu motorowerów

B-11 B-11 Zakaz wjazdu wózków rowerowych

B-12 B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznych

B-13 B-13 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

B-13a B-13a Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi oznaczonych tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej

B-14 B-14 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę

B-15 B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m.

B-16 B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m.

B-17 B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m.

B-18 B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... ton

B-19 B-19 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... ton

B-20 B-20 Stop

B-21 B-21 Zakaz skrętu w lewo

B-22 B-22 Zakaz skrętu w prawo

B-23 B-23 Zakaz zawracania

B-24 B-24 Koniec zakazu zawracania

B-25 B-25 Zakaz wyprzedzania

B-26 B-26 Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

B-27 B-27 Koniec zakazu wyprzedzania

B-28 B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

B-29 B-29 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych

B-30 B-30 Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych

B-31 B-31 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

B-32 B-32 Stój - kontrola celna

B-32a B-32a Stój - kontrola graniczna

B-32b B-32b Stój - rogatka uszkodzona

B-32c B-32c Stój - sygnalizacja uszkodzona

B-32d B-32d Stój - wjazd na prom

B-32e B-32e Stój - kontrola drogowa

B-32f B-32f Stój - punkt opłat

B-33 B-33 Ograniczenie prędkości

B-34 B-34 Koniec ograniczenia prędkości

B-35 B-35 Zakaz postoju

B-36 B-36 Zakaz zatrzymywania się

B-37 B-37 Zakaz postoju w dni nieparzyste

B-38 B-38 Zakaz postoju w dni parzyste

B-39 B-39 Strefa ograniczonego postoju

B-40 B-40 Koniec strefy ograniczonego postoju

B-41 B-41 Zakaz ruchu pieszych

B-42 B-42 Koniec zakazów

B-43 B-43 Strefa ograniczonej prędkości

B-44 B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkości

Znaki drogowe

Znaki ostrzegawcze:


Symbol Wygląd Znaczenie
A-1 A-1, Niebezpieczny zakręt w prawo Niebezpieczny zakręt w prawo
A-2 A-2, Niebezpieczny zakręt w lewo Niebezpieczny zakręt w lewo
A-3 A-3, Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo
A-4 A-4, Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo
A-5 A-5, Skrzyżowanie dróg Skrzyżowanie dróg
A-6a A-6a, Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
A-6b A-6b, Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie
A-6c A-6c, Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
A-6d A-6d, Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
A-6e A-6e, Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
A-7 A-7 Ustąp pierwszeństwa Ustąp pierwszeństwa
A-8 A-8, Skrzyżowanie o ruchu okrężnym Skrzyżowanie o ruchu okrężnym
A-9 A-9, Przejazd kolejowy z zaporami Przejazd kolejowy z zaporami
A-10 A-10, Przejazd kolejowy bez zapór Przejazd kolejowy bez zapór
A-11 A-11, Nierówna droga Nierówna droga
A-11a A-11a, Próg zwalniający Próg zwalniający
A-12a A-12a, Zwężenie jezdni - dwustronne Zwężenie jezdni - dwustronne
A-12b A-12b, Zwężenie jezdni - prawostronne Zwężenie jezdni - prawostronne
A-12c A-12c, Zwężenie jezdni - lewostronne Zwężenie jezdni - lewostronne
A-13 A-13, Ruchomy most Ruchomy most
A-14 A-14, Roboty drogowe Roboty drogowe
A-15 A-15, Śliska jezdnia Śliska jezdnia
A-16 A-16, Przejście dla pieszych Przejście dla pieszych
A-17 A-17, Dzieci Dzieci
A-18a A-18a, Zwierzęta gospodarskie Zwierzęta gospodarskie
A-18b A-18b, Zwierzęta dzikie Zwierzęta dzikie
A-19 A-19, Boczny wiatr Boczny wiatr
A-20 A-20, Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym> Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
A-21 A-21, Tramwaj Tramwaj
A-22 A-22, Niebezpieczny zjazd Niebezpieczny zjazd
A-23 A-23, Stromy podjazd Stromy podjazd
A-24 A-24, Rowerzyści Rowerzyści
A-25 A-25, Spadające odłamki skalne Spadające odłamki skalne
A-26 A-26, Lotnisko Lotnisko
A-27 A-27, Nabrzeże lub brzeg rzeki Nabrzeże lub brzeg rzeki
A-28 A-28, Sypki żwir Sypki żwir
A-29 A-29, Sygnały świetlne Sygnały świetlne
A-30 A-30, Inne niebezpieczeństwo Inne niebezpieczeństwo
A-31 A-31, Niebezpieczne pobocze Niebezpieczne pobocze
A-32 A-32, Oszronienie jezdni Oszronienie jezdni
A-33 A-33, Zator drogowy Zator drogowy
A-34 A-34, Wypadek drogowy Wypadek drogowy
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )