Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Terminarz zajęć wyrównawczych w klasach I-III

Ia zespół dydaktyczno-wyrównawczy

Ib zespół dydaktyczno-wyrównawczy

Ib zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z uczniem mającym trudności w nauce 

                                  Ic zespół dydaktyczno-wyrównawczy   

IIa zespół dydaktyczno-wyrównawczy  

IIa zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

IIb zespół dydaktyczno-wyrównawczy 

IIc zespół dydaktyczno-wyrównawczy  

 

IIIa zespół dydaktyczno-wyrównawczy 

IIIb zespół dydaktyczno-wyrównawczy 

 

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

Terminarz zajęć wyrównawczych w klasach IV-VI

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )